TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Côn trùng - Đề tài: Bướm và ong - Nhóm lớp: Lá

- Trẻ cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên và biết thể hiện tình cảm của mình trước cái đẹp mà trẻ quan sát được. - Hiểu được lợi ích của một số loài bướm, ong: tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và phát huy tính sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật. - Biết phối hợp màu sắc và nhiều nguyên vật liệu khác nhau để tạo nên tác phẩm tạo hình đẹp. - Biết cảm nhận cái đẹp và nói lên cảm nhận của trẻ về cái đẹp trong tác phẩm của mình và của bạn. - Biết trân. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Ầ -N A V Chủ đê Côn trùng Đề tài Bướm và ong Nhóm lớp Lá î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î x x x Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên và biết thể hiện tình cảm của mình trước cái đẹp mà trẻ quan sát được. - Hiểu được lợi ích của một số loài bướm ong tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và phát huy tính sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật. - Biết phối hợp màu sắc và nhiều nguyên vật liệu khác nhau để tạo nên tác phẩm tạo hình đẹp. - Biết cảm nhận cái đẹp và nói lên cảm nhận của trẻ về cái đẹp trong tác phẩm của mình và của bạn. - Biết trân trọng các tác phẩm của mình và của người khác. II. Chuẩn bị - Soạn trình chiếu trên PP - Nguyên vật liệu trang trí giấy bút. - Giá trưng bày tranh vẽ của trẻ. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Bé biết đây là con gì không TRẻ quan sát hình ảnh của ong và bướm. Cùng trò chuyện và nêu ý kiến của trẻ về những gì trẻ quan sát được. Gợi ý và khuyến khích trẻ nhận xét về hình dạng bên ngoài đặc điểm của từng con mà trẻ được quan sát. 2. Hoạt động 2 Bé biết gì về ong Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Cho trẻ trò chuyện về con ong Hình dáng ong Ong sống theo đàn Ong hút nhụy hoa để tạo mật ong Trò chuyện với trẻ về lợi ích của ong và bướm Ong chăm chỉ hút mật của nhụy hoa để tạo nên mật ngọt. Bướm chuyền từ bông hoa này sang bông hoa khác mang theo phấn hoa để thụ phấn cho cây để cây kết trái. Dạy trẻ tái tạo lại chuyển động của ong và bướm ong bay thế nào bướm bay thế nào Cô và trẻ cùng bắt trước ong và bướm bay quanh lớp. 3. Hoạt động 3 Bức tranh của bé. Trẻ sử dụng nhiều nguyên vật liệu để tạo nên những chú ong và bướm để trang trí lớp. Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    0    13-08-2020
3    3    0    13-08-2020
15    2    0    13-08-2020
13    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0