TAILIEUCHUNG - 200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK (phần 2)

200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK 77 bài tập tổng hợp | 200 BÀI Tập phân tích và đẩu tư chứng khoán Phần II V BÀI TẬP TÔNG HỢP 100 bài Câu 1 Sau 15 năm nữa bạn về hưu ngoài tiền lương hưu bạn muốn có thêm bình quân mỗi tháng 3 trđ từ tiền gửi tiết kiệm để tiêu xài. Hiện tại bạn chưa có đồng nào dự trữ. Trong 15 năm tới nền kinh tế trong thời kỳ phát triển nhanh với lãi suất tiền gửi đạt mức 9 năm và kể từ khi bạn về hưu lãi suất tiền gửi này chỉ đạt 6 năm. Nếu bạn muốn đạt mục tiêu trên thì từ nay hàng năm bạn phải bỏ ra 1 khoản tiết kiệm là bao nhiêu tiền TL Gọi khoản tiền đó là C. Hàng năm cho đến khi về hưu bạn sẽ bỏ C đ vào TK để dưỡng già. Trong thời gian này lãi suất tiền gửi đạt 9 năm. Như vậy đến khi về hưu bạn sẽ có 1 khoản tiền là C. FVA1 15 9 . Khi về hưu hàng tháng bạn tiêu 3trđ. Như vậy 1 năm bạn tiêu 36trđ. Bạn không thể dự đoán bạn sống được bao lâu khi về hưu coi n œ. Vào thời điểm này lãi suất đạt 6 năm Giá trị của khoản tiền đó tại thời điểm về hưu là 36 trđ 6 Như vậy C X 600 trđ C đ. Câu 2 Một ngân hàng cổ phần có tổng tài sản là 200 tỷ đồng trong đó vốn vay là 150 tỷ đồng. Lãi thuần của NH đó năm nay có thể là 20 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi là 3 tỷ đồng. Bạn hãy dự báo mức tăng trưởng của cổ tức trong tương lai bằng các thông tin đó. TL g ROE X 1 - DIV EPS ROE LN Tổng vốn - vốn vay g X 1 - 3 20 g 34 . Câu 3 Giả sử ngân hàng bạn đang sở hữu 1 lượng trái phiếu chính phủ ký hiệu CP1 - 0102 phát hành ngày 18 1 2002. Giám đốc của bạn đang có ý đồ bán chúng vào ngày hôm bạn làm bài thi năm nay không phải năm nhuận 23 3 2007 . Biết rằng F C Mác 10 năm lãi suất dài hạn để chiết khấu là . Bạn hãy giúp GĐ của mình định giá Tp trên chỉ cần viết 3 công thức định giá vẽ hình Từ 18 1 07 - 23 3 07 có 65 ngày. 65 Gọi a 365 1. CK trực tiếp 7400 7400 7400 P0 -----T-77 -----7-7 . ---rr- ----- 7 7 2. Về P1 trước p _ P1 P0 1 m . 7400 . 7400 Trong đó P 7400 7 . 1 3. Về P1 trước P0 P-1 X .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT