TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Biểu tượng nâng cao trong menu flash

Đây là bài tập sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo được một menu flash nâng cao bằng cách sử dụng các biểu tượng (icon) và Action Script trong Flash 8. | Macromedia Flash - Biểu tượng nâng cao trong menu flash Nguồn Đây là bài tập sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo được một menu flash nâng cao bằng cách sử dụng các biểu tượng icon và Action Script trong Flash 8. Bạn có thể sử dụng menu dưới đây cho bất cứ website nào của bạn. Bước 1 Tạo một file flash mới chọn Modify Document Ctrl J và thiết lập Width là 370 Height là 100px. Frame rate set là 30fps Frames per Second . Bước 2 Thêm vào một layer mới với tên là icons. Sau đó tạo 5 icons để miêu tả cho các biểu tượng menu của bạn. Bạn có thể download các biểu tượng của tôi. Bước 3 Chọn biểu tượng đầu tiên đã tạo nhấn F8 Convert to Symbol và chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip. Bước 4 Mở Properties Panel Ctrl F3 tại phần nhập vào icon1 như hình dưới. Bước 5 Click đúp vào Movie Clip vừa tạo icon hoặc kích chuột phải chọn Edit in Place. Paste Select All Deselect All Free Transform Arrange Break Apart Distribute to Layers Edit Edit in Place Bước 6 Lựa chọn chỉ phần này hình dưới của biểu tượng Và nhấn Ctrl X Cut Bước 7 Thêm vào một layer mới chọn nó và nhấn Ctrl Shift V Paste in Place Bước 8 Vẫn chọn phần biểu tượng trên nhấn F8 Convert to Symbol để chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip. Name c Partof Icon 1 Type Mpyïedïp o Button O Graphie Registration Bước 9 Chọn frame 10 và nhấn F6 Keyframe Bước 10 Chọn công cụ Free Transorm Tool Q và tăng phần này lên một chút. Xem hình dưới. Sau đó khi vẫn chọn phần Movie Clip vừa tạo một phần của biểu tượng mở Properties Panel Ctrl F3 dưới Color chọn Alpha và thiết lập là 42 . Bước 11 Lại chọn frame 10 mở Action Script Panel F9 và đưa vào script sau stop Bước 12 Trở lại frame1 mở Properties Panel Ctrl F3 dưới phần Tween chọn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN