TAILIEUCHUNG - Xem mã thẻ HTML và các thẻ khác kết hợp trong Firefox

Công việc của bạn thường xuyên phải xem, kiểm tra các thẻ html mà không cần trực tiếp xem mã nguồn trên 1 cửa sổ riêng biệt? Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn tiện ích X-Ray của Firefox. | Xem mã thẻ HTML và các thẻ khác kết hợp trong Firefox Công việc của bạn thường xuyên phải xem kiểm tra các thẻ html mà không cần trực tiếp xem mã nguồn trên 1 cửa sổ riêng biệt Trong bài viết sau chúng tôi sẽ giói thiệu vói các bạn tiện ích X-Ray của Firefox. Đường dẫn X-Ray Extension Thông thường khi muốn xem mã nguồn của 1 trang web bất kỳ bạn phải xem bằng 1 cửa sổ riêng rẽ. Trong Firefox kích chuột phải và chọn View Page Source Với tiện ích hỗ trợ X-Ray bạn có thể dễ dàng xem các thẻ khác nhau bao gồm các lớp và tên theo ID song song với với trang web trong cùng 1 cửa sổ kích chuột phải và chọn X-Ray Dưới đây là ảnh chụp màn hình sau khi chọn lệnh X-Ray nếu không quen thì nhiều người sẽ thấy khá lộn xộn và hoàn toàn không hiểu gì. Nếu muốn trở lại cửa sổ bình thường thì chọn lệnh X-Ray 1 lần nữa hoặc Refresh trang web đó Hoặc đoạn mã của 1 phần sidebar trên trang web đó

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
98    7    0
435    5    0
588    3    0
60    3    0
608    5    0
328    2    0