TAILIEUCHUNG - 200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK (phần 3)

200 Bài tập Phân tích và Đầu tư CK 100 bài tập tổng hợp | 200 BÀI Tập phân tích và đẩu tư chứng khoán Phần II V BÀI TẬP TÔNG HỢP 77 bài Câu 101 Trái phiếu chiết khấu F đ. Thời gian đáo hạn M 10 năm. a. Hãy xác định giá trái phiếu này nếu lãi suất yêu cầu của bạn là 9 5 b. Nếu bạn mua được trái phiếu trên ở giá đ thì bạn có lãi suất đầu tư bình quân là bao nhiêu Câu 102 Giả sử cấu trúc lãi suất năm ngang với mức lãi suất 12 năm. Bạn muốn thiết kế một danh mục đầu tư vào kỳ đầu tư 30 tháng gồm 2 loại trái phiếu sau - Trái phiếu A Lãi suất coupon 8 năm trả lãi theo năm thời gian đáo hạn 2 năm. - Trái phiếu B Lãi suất coupon 10 năm trả lãi theo năm thời gian đáo hạn 3 năm. - Cả hai loại trái phiếu trên đều có mệnh giá đ. Câu 103 Còn 20 năm nữa bạn sẽ về hưu. Bạn dự định tích góp một số tiền để gửi tiết kiệm hưởng lãi vào lúc nghỉ hưu với mục tiêu là có thêm mỗi tháng 1 triệu đồng ngoài lương hưu. Bây giờ cho đến lúc bạn về hưu là thời kỳ phát triển bền lâu. Suất bình quân của thị trường là 9 năm. Lúc bạn về hưu 20 năm sau kinh tế ổn định nên lãi suất chỉ có 0 5 tháng. Nếu năm nào bạn cũng bỏ một món tiền vào tiết kiệm như nhau thì mỗi năm bạn chỉ bỏ bao nhiêu để thực hiện được mục tiêu của mình. Câu 104 Một ngân hàng cổ phần có tổng tài sản là 400 tỷ đồng trong đó tài sản có được từ vốn vay là một nửa. Lia thuần của ngân hàng đó năm nay có thể là 30 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi là 10 tỷ đồng. Giả sử doanh nghiệp tăng trưởng đều trong tương lai. Bạn hãy dự báo mức tăng trưởng của cổ tức trong tương lai bằng các thông tin đó. Câu 105 Giả sử Ngân hàng bạn đang sử dụng một lượng trái phiếu chính phủ ký hiệu CP A0304 phát hành ngày 03 03 2002 Giám đốc của bạn đang có ý đồ bán chúng vào ngày hôm nay ngày thực hiện kiểm tra . Biết rằng F 100 ngàn đồng C 9 4 trả sau mỗi lần M 15 năm lãi suất yêu cầu là 10 . Bạn hãy giúp Giám đốc của mình định giá TP trên chỉ cần viết 3 công thức định giá Câu 106 Công trái giáo dục có mệnh giá là đồng thời gian đáo hạn là 5 năm có lãi suất gộp 40 5 năm gồm 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN