TAILIEUCHUNG - Ứng dụng công nghệ Web với cơ sở dữ liệu trong điều hành quản lý

Sử dụng công nghệ web vào các ứng dụng tin học là một xu hướng cho các hệ thống quản lý hiện nay. | Ứng dụng công nghệ Web với cơ sở dữ liệu trong điều hành quản lý Nguồn Sử dụng công nghệ web vào các ứng dụng tin học là một xu hướng cho các hệ thống quản lý hiện nay. Ưu điểm nổi bật đầu tiên của công nghệ web là khả năng tải tự động ứng dụng từ máy chủ. Ưu điểm này hơn hẳn mô hình client-server ở khả năng triển khai rộng. Tại Việt Nam hiện nay một số đơn vị đã ứng dụng hiệu quả công nghệ này từ đó giảm bớt chi phí nhân công cũng như thuận tiện trong việc điều hành và quản lý từ đó có các biện pháp quản lý hiệu quả nhanh chóng đưa ra các quyết định sáng suốt phù hợp. Bài báo này với mục đích giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về công nghệ này cũng như khả năng ứng dụng rộng rãi của nó. đầu Sử dụng công nghệ web vào các ứng dụng tin học là một xu hướng cho các hệ thống quản lý hiện nay. Ưu điểm nổi bật đầu tiên của công nghệ web là khả năng tải tự động ứng dụng từ máy chủ. Ưu điểm này hơn hẳn mô hình client-server ở khả năng triển khai rộng. Tại Việt Nam hiện nay một số đơn vị đã ứng dụng hiệu quả công nghệ này từ đó giảm bớt chi phí nhân công cũng như thuận tiện trong việc điều hành và quản lý từ đó có các biện pháp quản lý hiệu quả nhanh chóng đưa ra các quyết định sáng suốt phù hợp. Bài báo này với mục đích giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về công nghệ này cũng như khả năng ứng dụng rộng rãi của nó. 2. Cơ sở dữ liệu với web Hiện nay các trang web tĩnh được phát triển từ HTML đang bị cạnh tranh bởi các trang web kết hợp với cơ sở dữ liệu chúng lấy nội dung từ CSDL và hiển thị lên trang web bằng trình duyệt. Tách giao diện người dùng khỏi chức năng ứng dụng đã cho phép người thiết kế dễ dàng thay đổi cả thiết kế trang lẫn nội dung động. Thông tin được đưa lên trang web theo phương thức động thay đổi số liệu trong CSDL cho phép giải phóng nhiều sức lao động khỏi việc tạo thông tin trực tuyến. Một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức dữ liệu trên web là - Loại cơ sở dữ liệu nào Một số lựa chọn CSDL quan hệ SQL kiểu text thuần tuý kiểu phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN