TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Bé và các phương tiện giao thông - Nhóm lớp: Lá

- Trẻ nhận biết một số phương tiện giao thông đường bộ thông qua âm thanh đặc trưng hoặc hình dáng. - Nhận biết hoạt động và công dụng của một số loại xe gần gũi mà bé biết. - Đọc diễn cảm đồng giao: đi cầu, đi quán. - Phân loại một số phương tiện giao thông theo công dụng của chúng - Biểu diễn các bài hát đã học | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Bé tham gia giao thông Đề tài Bé và các phương tiện giao thông Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ nhận biết một số phương tiện giao thông đường bộ thông qua âm thanh đặc trưng hoặc hình dáng. - Nhận biết hoạt động và công dụng của một số loại xe gần gũi mà bé biết. - Đọc diễn cảm đồng giao đi cầu đi quán. - Phân loại một số phương tiện giao thông theo công dụng của chúng - Biểu diễn các bài hát đã học II. Chuẩn bị - Âm thanh của một vài phương tiện giao thông gần gũi - Tranh lớn về một số loại phương tiện giao thông - Các thẻ hình phương tiện giao thông đường bộ III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Xem tai ai thính Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát qua ngã tư đường phố. Trò chơi Nghe bài hát đoán tên phương tiện Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Cô cho trẻ kết thành các nhóm mỗi nhóm có các thẻ hình về một số loại phương tiện giao thông. Trẻ lắng nghe một đoạn nhạc và đoán tên bài hát đoán phương tiện giao thông có trong bài hát. 2. Hoạt động 2 Bé thích đi xe gì Đồng giao đi cầu đi quán Cô treo một số tranh về phương tiện giao thông. Mỗi bức tranh được che bởi nhiều mảnh giấy nhỏ có màu sắc khác nhau trẻ chọn từng màu rồi gỡ mảnh giấy và đoán xem bên trong là loại phương tiện gì Trò chuyện về đặc điểm cấu tạo bên ngoài công dụng của từng loại phương tiện để di chuyển trong sinh hoạt chở người chở hoàng . 3. Hoạt động 3 Phương tiện nào để làm gì Cô phát cho trẻ các bức tranh trắng đen có nhiều loại phương tiện giao thông. Trẻ tô màu các phương tiện dùng để di chuyển đi lại hàng ngày màu xanh Các phương tiện vận chuyển hàng hóa màu vàng Các phương tiện cứu hộ cứu nạn màu đỏ Kết thúc. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
94    2    0    13-08-2020
26    5    0    13-08-2020
141    5    0    13-08-2020
207    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0