TAILIEUCHUNG - Công nghệ thực phẩm - Rượu vang

Lịch Lịch sử về cây nho: • Cây nho thuộc họ Vitis • Cây nho có thể xem là cây lâu đời, vì người ta tìm thấy cây nho ở nhiều vùng trên thế giới,trước cả khi vết tích của người cổ đại. • Phần lớn các nhà nghiên cứu cho rằng cây nho có nguồn gốc từ Tiểu Á | RƯỢU VANG Minh Tuấn Hán Qui thiệu về rượu vang trình sản xuất rượu vang hình sản xuất rượu vang của thế giới và Việt Nam Giới thiệu về rượu vang sử rượu vang loại rượu vang hóa rượu vang Lịch sử rượu vang 1. Lịch sử cây nho 2. Truyền thuyết về rượu vang 3. Sự phát triển của rượu vang Lịch sử về cây nho - Cây nho thuộc họ Vitis - Cây nho có thể xem là cây lâu đời, vì người ta tìm thấy cây nho ở nhiều vùng trên thế giới,trước cả khi vết tích của người cổ đại. - Phần lớn các nhà nghiên cứu cho rằng cây nho có nguồn gốc từ Tiểu Á Truyền thuyết rượu vang - Một ông vua xứ Ba Tư đã để quên chùm nho trong một vại sành, trên nắp có đề chử “độc dược’.Một bà vợ kế của vua, vì bị ruồng bỏ , đã quyết định tự sát , bà tìm thấy vại sành ,lầm tưởng đó là độc dược và lấy nước nho ra là rượu vang ra đời từ đó. Sự phát triển của rượu vang Khoảng 2000 năm trước Công Nguyên rượu vang đã có ở Ai Cập Sau đó người Ai Cập dạy cho người Hy Lạp cách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT