TAILIEUCHUNG - Viết thông cáo báo chí thành công

Thông cáo báo chí là cách đầu tiên bạn có thể đưa các tin tức của công ty bạn đến các phương tiện thông tin đại chúng. Phóng viên, chủ bút và các nhà sản xuất đều thiếu tin và họ thường dựa vào thông cáo báo chí để đưa ra các sản phẩm mới và bất thường, các xu thế phát triển của công ty, các gợi ý và lời khuyên nhỏ và các thông tin phát triển khác. Trên thực tế, phần lớn những gì bạn đọc trên báo và tạp chí, hay các ấn phẩm thương mại, nghe trên đài hay xem trên vô tuyến đề bắt nguồn từ các thông cáo báo chí. Vậy để viết một thông cáo báo chí thu hút người quan tâm thì chúng ta phải thực hiện như thế nào? tài liệu để nắm bắt kiến thức rõ hơn. | Viêt thông cáo báo chí thành công Thông cáo báo chí là cách đầu tiên bạn có thể đưa các tin tức của công ty bạn đến các phương tiện thông tin đại chúng. Phóng viên chủ bút và các nhà sản xuất đều thiếu tin và họ thường dựa vào thông cáo báo chí để đưa ra các sản phẩm mới và bất thường các xu thế phát triển của công ty các gợi ý và lời khuyên nhỏ và các thông tin phát triển khác. Trên thực tế phần lớn những gì bạn đọc trên báo và tạp chí hay các ấn phẩm thương mại nghe trên đài hay xem trên vô tuyến đề bắt nguồn từ các thông cáo báo chí. Nhưng thông thường một chủ bút thông thường nhận hàng trăm thông cáo báo chí mỗi tuần nhưng đại đa số đều bị cất giữ trong hồ sơ của họ. Điều khó nhất của bạn là phải viết được một thông cáo báo chí có thể làm cho các nhà báo quan tâm và muốn tìm hiểu thêm và khám phá ra rằng câu chuyện của bạn chính là điều mà họ muốn đăng. Sử dụng 10 lời khuyên nhỏ dưới đây để có được một ấn phẩm báo chí thành công. Sử dụng tiêu đề sinh động thu hút sự chú ý của phóng viên Tiêu đề làm cho thông cáo báo chí của bạn nổi bật nên cần phải ngắn ngọn xúc tích và sinh động nói cách khác sử dụng các tiêu đề giống như Doe - nhân vật nổi bật trong năm thay vì John Doe nhận giải thưởng . Hãy đưa các thông tin quan trọng lên đầu Đây là một nguyên tắc của ngành báo chí được công nhận là đúng sau khi đã được thử nghiệm . Phóng viên nên đề cập ngay cái anh ta muốn nói trong hai đoạn đầu. Trên thực tế đó là những điều mà họ có thể đọc. Vì thế đừng giấu thông tin hay. Và hãy nhớ đến 5 từ để hỏi - chắc chắn rằng ấn phẩm báo chí của bạn có thể trả lời được 5 câu hỏi ai cái gì khi nào ở đâu tại sao và như thế nào. Tránh những lời công bố cường điệu và không có bằng chứng Một phóng viên có thể cảm nhận được những lời rao hàng ngay lập tức. Thay vì đưa ra những lời phát biểu cường điệu hãy đưa ra các thông tin thực và có thể sử dụng được. Tìm cách hợp lý để làm nổi bật công ty bạn và tập trung vào các tâm điểm. Để quảng bá việc kinh doanh của bạn hãy viết một thông cáo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN