TAILIEUCHUNG - Tên Cơ quan CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh

Tên Cơ quan CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Tên chủ sở hữu Địa chỉ thường trú Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu . Ngày cấp Nơi cấp Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: Loại xe máy chuyên dùng .Màu sơn Nhãn hiệu (mác, kiểu) Công suất . Nước sản xuất Năm sản xuất . Số động. | Tên Cơ quan CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc TỜ CAM ĐOAN VỀ HÒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Tên chủ sở hữu. Địa chỉ thường trú. Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu. Ngày cấp. Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau Loại xe máy chuyên sơn. Nhãn hiệu mác kiểu . Công suất. Nước sản sản xuất. Số động khung. Kích thước bao dài x rộng x cao .Trọng lượng. Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng Hồ sơ xin cấp đăng ký biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau 1. Mất Chứng từ nguồn gốc hoặc mất Giấy chứng nhận đănpty Lý do. 2. Mất các loại giấy tờ sau 152 . . . Lý do . Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. .ngày . Chủ phương tiện ký ghi rõ họ tên Ghi chú Bản cam đoan được lập thành 2 bản Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản Sở GTVT lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    4    0    14-08-2020
80    5    0    14-08-2020
647    12    1    14-08-2020
19    2    0    14-08-2020
120    2    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN