TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Ở lớp bé học gì? - Đề tài: Bé học a, ă, â - Nhóm lớp: Lá

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ thuộc bài thơ: bé học với chữ a. Thuộc mặt chữ: a, ă, â. Biết sao chép chữ a, ă, â và nhận ra chữ a, ă, â trong một số từ. - Tích cực tham gia vào các hoạt động. - Sáng tạo trong hoạt động đọc thơ. II. Chuẩn bị: - Bài giảng tương tác trên phần mềm PP. - Các mảnh giấy có các từ có chứa chữ a, ă, â (in mờ) cho trẻ đồ chữ, bút chì. - Các thẻ hình có từ chứa chữ a, ă, â. - Một số mô hình: chữ a. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Ở lớp bé học gì Đề tài Bé học a ă â Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ thuộc bài thơ bé học với chữ a. Thuộc mặt chữ a ă â. Biết sao chép chữ a ă â và nhận ra chữ a ă â trong một số từ. - Tích cực tham gia vào các hoạt động. - Sáng tạo trong hoạt động đọc thơ. II. Chuẩn bị - Bài giảng tương tác trên phần mềm PP. - Các mảnh giấy có các từ có chứa chữ a ă â in mờ cho trẻ đồ chữ bút chì. - Các thẻ hình có từ chứa chữ a ă â. - Một số mô hình chữ a biti s mặt trăng mũ chữ â. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Thơ Bé học a ă â Trẻ và cô cùng đọc thơ và diễn tả nội dung bài thơ bằng các hoạt động chọn chữ và ráp cùng mô hình Ví dụ lần một đọc bài thơ Lần 2 khi đọc câu Bé mới học chữ a các bé nào cầm trong tay chữ a sẽ bước vào trong vòng tròn hoặc bước lên phía trước. Trăng khuyết ở trên đầu A hóa thân thành ă Trẻ có dấu ă và chữ a đứng cạnh nhau để ráp thành chữ ă Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Tiếp tục các hoạt động mô phỏng cho đến hết bài. 2. Hoạt động 2 Chữ a ă â Cô và trẻ cùng quan sát máy tính và trò chuyện về - Cấu tạo chữ a ă â - Các từ có chữ a ă â - Tìm các thẻ tranh có chữ a ă â. .. 3. Hoạt động 3 Bé tập viết chữ Trẻ dùng bút chì để đồ lại các chữ a ă â có trong các từ trong giấy của trẻ. Kết thúc. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    5    0