TAILIEUCHUNG - Phần 11C: Bắt đầu việc kinh doanh

Các công cụ tiếp thị Tên doanh nghiệp nói lên bạn là ai và bạn muốn gì. Một biểu tượng dễ nhớ cũng có thể làm cho việc tiếp thị tốt hơn. Nó sẽ tạo dựng tên tuổi cho bạn và tạo ra sự nhận biết về thương hiệu. Nó cũng làm tăng hình ảnh mà bạn mong muốn tạo dựng. Biểu tượng của công ty cũng có thể được sử dụng trên tất cả các sản phẩm dùng trong công ty như văn phòng phẩm, danh thiếp, tờ rơi giới thiệu, trang web, hộp đựng quà tặng và các. | TW1 À -Ể-Ể X-N TW V - À S 1 1 1 1 Phần 11C Băt đầu việc kinh doanh Các công cụ tiếp thị Tên doanh nghiệp nói lên bạn là ai và bạn muốn gì. Một biểu tượng dễ nhớ cũng có thể làm cho việc tiếp thị tốt hơn. Nó sẽ tạo dựng tên tuổi cho bạn và tạo ra sự nhận biết về thương hiệu. Nó cũng làm tăng hình ảnh mà bạn mong muốn tạo dựng. Biểu tượng của công ty cũng có thể được sử dụng trên tất cả các sản phẩm dùng trong công ty như văn phòng phẩm danh thiếp tờ rơi giới thiệu trang web hộp đựng quà tặng và các công ten nơ. Một cái tên tốt cần có những điều sau Dễ nhớ Dễ phát âm và đánh vần Phản ánh rõ nhưng gì bạn sẽ làm Khuấy động mối quan tâm của khách hàng Không làm cho bạn nhầm lẫn với một doanh nghiệp tương tự Khi phát âm nghe hay Gợi nhớ về một hình ảnh Không nên hạn chế bạn trong một khu vực địa lý hoặc một sản phẩm nào đó Một biểu tượng dễ nhớ cũng làm cho hàng của bạn dễ bán horn. Nó sẽ tạo dựng tên tuổi của bạn nhận biết về nhãn hàng và làm đẹp hình ảnh mà bạn muốn gây dựng. Biểu tượng của công ty cần thể hiện trên tất cả các sản phẩm dùng trong công ty như tờ giới thiệu văn phòng phẩm danh thiếp website công ten no và các tài liệu. Thương mại điện tử Bạn có thể sử dụng Internet như là một phần trong kế hoạch tiếp thị của bạn. Tham khảo thêm ở Phần 9 Thưong mại điện tử Quảng cáo Đưa ra một thông điệp đúng đến đúng đối tượng thông qua phương tiện truyền thông đúng Kế hoạch quảng cáo là bản kế hoạch chi tiết về việc tiếp thị của bạn. Nó bao gồm các mục tiêu ngân sách kế hoạch truyền thông và phưong pháp sáng tạo. Một nguyên tắc co bản của việc khuyến mãi và tiếp thị đó là Hãy làm những việc mà bạn có thể làm tốt nhất những việc còn lại nên đi thuê. Thảo luận về kế hoạch quảng cáo với những đơn vị cung cấp hàng cho bạn. Họ có thể hỗ trợ tiền cho bạn nếu bạn tuân theo những quy định của họ và hoàn thiện đủ giấy tờ để nhận khoản tiền này. Thậm chí một công ty nhỏ nhất được quảng cáo cũng có thể thanh toán lại cho bạn một nửa chi phí quảng cáo. Có nhiều phương tiện truyền .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    3    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
11    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN