TAILIEUCHUNG - Ebook Hướng dẫn du lịch Việt Nam: Marketing du lịch - ThS. Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang

Ebook Hướng dẫn du lịch Việt Nam: Marketing du lịch được biên soạn nhằm làm sách giáo khoa, sách tham khảo cho sinh viên Khoa du lịch, Khoa Marketing và sinh viên khoa khác; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, làm tài liệu tham khảo để vận dụng Marketing vào các Công ty Du lịch, Khách sạn Nhà hàng, Doanh nghiệp Lữ hành, Đại lý du lịch, Tour du lịch,. Mời bạn đọc cùng tham khảo. | Thạc sĩ TRẦN NGỌC NAM TRẦN HUY KHANG SÁCH HƯỚNG DẪN DU LỊCH VIỆT NAM Marketing DU LỊCH NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH LỜI NÓI ĐẦU Du lịch là một ngành công nghiệp không khói. Hỉện nay trên thế giới có hàng trăm triệu người đi du lịch và số người đì du lịch có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Hàng năm ngành du lịch đã đem về chù mỗi quốc gia một số tiền khổng lồ. Người ta nói khì Chính phủ bỏ ra một đồng đề đầu tư vào ngành du lịch sẽ thu về một ngàn đồng lợi nhuận. Bởi lẽ du lịch ỉà một ngành tổng hợp mang tính chất chinh trị kinh tế vãn hóa xã hội. Khi đầu tư vào ngành du lịch chẳng hạn để phát triển cơ sở hạ tầng sẽ kéo theo sự phát triển của nhiều ngành khác. Sản phẩm du lịch là một tổng thể bao gồm những vật hữu hĩnh và vô hình. Hầu hết sản phẩm du lịch ỉà những dịch vụ kinh nghiệm. Do đó sản phẩm du lịch có những tinh chất vô cùng đặc biệt. Dặc tính này đòi hỏi người làm kinh doanh du lịch không những chỉ cần có kiến thức tổng quát mà còn phải có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn. Chính vì ỉẽ này Marketing du lịch cực kỳ quan trọng đối vôi ngành kinh doanh du lịch. Marketing du lịch là một môn học chuyên ngành cảa các trường Đại học Khoa Du lịch. Hiện nay trên thị trường sách Marketing du lịch rất hiếm kể cả sách nước ngoài cho nên nhu cầu về sách nghiên cứu học tập của sinh viên rất cao. Xuất phát từ nhu cầu và thực tiễn trên cuốn sách này ra đời nhầm mục đích Làm sách giáo khoa sách tham khảo dành cho sinh viên Khoa Du lịch Khoa Marketing và sinh viên các khoa khác. - Đáp ứng nhu cầu nghiên Cĩht làm tài liệu tham khảo để vận dụng Marketing vào các Công ty Du lịch Khách sạn Nhà hàng Doanh nghiệp Lữ hành Đại lý du lịch Tour du lịch. Tuy nhiên du lịch là một ngành tổng hợp của nhiều ngành chuyên biệt hướng dẫn vận dụng Marketing vào sản phẩm hữu hình đã là khó nó lại càng khó khăn hơn đối với sản phẩm vô hình. Do đó cuốn sách này chác còn nhiều thiếu sót. Mong bạn đọc góp ý để lần sau cuốn sách được tái bản hoàn thiện hơn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    14-08-2020
176    3    0    14-08-2020
63    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
178    6    0