TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Con côn trùng - Đề tài: Bé biết con côn trùng nào? - Nhóm lớp: Lá

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận biết đặc điểm và tên gọi một số con côn trùng. - Trẻ nhận biết một số con côn trùng có lợi và một số con côn trùng gây hại. - Kích thích khả năng sáng tạo qua các hoạt động tạo hình. II. Chuẩn bị: - Bài giảng soạn trên phần mềm PP. - Giấy nilông, lá cây, cành cây khô . | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Con côn trùng Đề tài Bé biết con côn trùng nào Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ nhận biết đặc điểm và tên gọi một số con côn trùng. - Trẻ nhận biết một số con côn trùng có lợi và một số con côn trùng gây hại. - Kích thích khả năng sáng tạo qua các hoạt động tạo hình. II. Chuẩn bị - Bài giảng soạn trên phần mềm PP. - Giấy nilông lá cây cành cây . III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Múa cùng bạn bướm vàng Cô và trẻ cùng hát múa theo nhạc bài hát kìa con bướm vàng. Múa tập thể và múa theo nhóm. Trò chuyện về bài hát mà trẻ vừa hát múa. Hát nối tiếp Chia trẻ thành các nhóm và hát nối tiếp bài hát theo sự điều khiển của giáo viên. 2. Hoạt động 2 Bé tìm hiểu về con trùng Trẻ quan sát các con côn trùng gọi tên và một số đặc điểm của các con côn trùng. Nhận biết con côn trùng có hại và con côn trùng có lợi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Trò chơi phân nhóm côn trùng. Chia trẻ thành 3-4 nhóm mỗi nhóm nhận một rổ có đựng thẻ các con côn trùng. Khi cô bật một đoạn nhạc trẻ bắt đầu lựa chọn con côn trùng có lợi và có hại. Sau khi nhạc tắt cô kiểm tra các nhóm. 3. Hoạt động 3 Những con côn trùng xinh xắn Các nhóm trẻ về nhóm của mình chọn các nguyên vật liệu giấy nilông cây khô lá . để tạo ra các con bươm bướm chuồn chuồn ong để trang trí quanh lớp học. Kết thúc. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    06-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0