TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Thế giới thực vật - Đề tài: NHỮNG HẠT ĐẬU KÌ DIỆU - Lớp chồi

-Trẻ hiểu được quá trình nảy mầm và phát triển của hạt, hạt cần gì để nảy mầm và lớn lên. - Hiểu được tầm quan trọng của : đất, nước, ánh sáng đối với sự nảy mầm và lớn lên của cây xanh. - Hát đúng lời, đúng nhạc, vỗ tay, sử dụng nhạc cụ đúng nhịp bài hát. - Vận động sáng tạo theo bài hát. Mô tả nội dung bài hát. - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm, biết trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. - Phát triển khả năng quan sát và thuyết. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Đề tài NHỮNG HẠT ĐẬU KÌ DIỆU î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î x x x Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu -Trẻ hiểu được quá trình nảy mầm và phát triển của hạt hạt cần gì để nảy mầm và lớn lên. - Hiểu được tầm quan trọng của đất nước ánh sáng đối với sự nảy mầm và lớn lên của cây xanh. - Hát đúng lời đúng nhạc vỗ tay sử dụng nhạc cụ đúng nhịp bài hát. - Vận động sáng tạo theo bài hát. Mô tả nội dung bài hát. - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm biết trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng mạch lạc. - Phát triển khả năng quan sát và thuyết trình. II. Chuẩn bị - Nhạc cụ nhạc bài hát gieo hạt. - 4 ly có gieo hạt đậu xanh chuẩn bị trước 3-5 ngày Ly 1 không có đất nước chỉ có ánh sáng Ly 2 không có đất chỉ có nước và ánh sáng Ly 3 không có ánh sáng chỉ có đất và nước được che kín bởi vải đen Ly 4 có đất nước và ánh sáng - Tranh rời mỗi bức tranh là một thời kỳ phát triển của cây 4 bộ mỗi bộ 4 tranh III. Hoạt động Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com 1. Hoạt động 1 Hát và vận động theo nhạc Gieo hạt Lần 1 mỗi bé chọn một dụng cụ âm nhạc hát và sử dụng dụng cụ âm nhạc theo nhịp bài hát. Lần 2 cô và trẻ cùng hát và biểu diễn diễn cảm theo lời bài hát. Đàm thoại Cô và các bạn vừa gieo hạt đậu gì Chúng mình vừa gieo như thế nào nhỉ Bạn nào cho cô biết để hạt đậu xanh nảy mầm chúng ta phải chăm sóc như thế nào Hạt đậu cần gì để nảy mầm cho trẻ thảo luận theo nhóm hạt đậu cần gì để nảy mầm Trẻ nêu lên ý kiến của mình. Hoạt động 2 Hạt đậu cần gì để nảy mầm. Cô để 4 ly có gieo hạt đậu đã chuẩn bị trước trong vòng 3-5 ngày vào 4 hộp giấy. Chia trẻ thành 4 nhóm mỗi nhóm qua sát một hộp giấy sau đó lần lượt từng nhóm thuyết trình về những gì trẻ thấy trong hộp giấy. Sau khi các nhóm thuyết trình xong cô mở tất cả thùng giấy lấy 4 ly

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT