TAILIEUCHUNG - Coreldraw Các công cụ vẽ đường tiếp theo

Với công cụ Pen, ta vẽ những đường cong nhanh hơn. Cách vẽ tương tự như công cụ Bezier nhưng có theo đường vẽ kèm theo con trỏ dễ dàng định hướng vẽ hơn. | Coreldraw - Bài 9 Các công cụ vẽ đường tiếp theo Nguồn Công cụ Pen Pen Tool Công cụ Pen dùng để vẽ đường thẳng đường cong và vùng khép kín hình 1 . Với công cụ Pen ta vẽ những đường cong nhanh hơn. Cách vẽ tương tự như công cụ Bezier nhưng có theo đường vẽ kèm theo con trỏ dễ dàng định hướng vẽ hơn. Hình 1 Cấu trúc đường cong vẽ bằng công cụ Pen cũng tương tự như đường cong vẽ bằng công cụ Bezier hình 2 . Hình 2 Nhấp đúp chuột tại điểm cuối cùng sẽ kết thúc đường cong vẽ bằng công cụ Pen hình 3 . Hình 3 Nhấp chuột cho điểm đầu trùng với điểm cuối để tạo vùng khép kín hình 4 . Hình 4 Công cụ Pen thực hiện vẽ nối tiếp những đường cong mở tương tự như công cụ Bezier. Công cụ Polyline Polyline Tool Công cụ Polyline dùng để vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như công cụ Freehand nhưng có thêm thuộc tính Auto-Close Curve hình 5 . Hình 5 Thuộc tính Auto-Close Curve Trước khi thực hiện vẽ bằng công cụ Polyline nhấp chọn biểu tượng này biểu tượng được chọn sẽ chìm xuống . Khi ta vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như trên sẽ tạo ra những vùng khép kín. Công cụ 3 Point Curve 3 Point Curve Công cụ này dùng để vẽ những đường cong bằng cách chỉ định trước chiều rộng chiều cao và tâm cho đường cong hình 6 . Hình 6 Công cụ Artistic Media Artistic Media Công cụ Artistic Media rất hữu ích trong việc tạo hiệu ứng đường nét hình 7 . Hình 7 Công cụ Artistic Media có 5 kiểu khác nhau mỗi kiểu có một thanh thuộc tính riêng hình ổ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN