TAILIEUCHUNG - Phần 6A: Địa điểm và Thuê địa điểm

Cho dù bạn là một doanh nhân làm việc ngòai giờ hay làm việc theo giờ chính thức thì đôi khi vấn đề địa điểm cũng trở nên quan trọng đối với bạn. Việc thành công hay thất bại của hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ phụ thuộc vào sự lựa chọn và đánh giá của người chủ trong việc tìm một địa điểm phù hợp. | Phần 6A Địa điểm và Thuê địa điểm Địa điểm o Các tiêu chí về quy hoạch o Tiêu chí cho các doanh nghiệp kinh doanh tại nhà o Tiêu chí cho các doanh nghiệp sản xuất kho bãi hoặc công nghiệp o Tiêu chí cho doanh nghiệp bán lẻ Những điều nên và không nên khi đi thuê o Những điều nên và không nên o Các điểm cần cân nhắc trước khi thuê hoặc mua địa điểm o Danh mục những việc cần làm khi đi thuê o Mua hay thuê Làm bài tập ở nhà Tiêu chí về địa điểm o Bảng đánh giá PHẦN 6 Bản Kế hoạch Kinh doanh Bài kiểm tra nhanh PHẦN 6 Địa điểm l Cho dù bạn là một doanh nhân làm việc ngòai giờ hay làm việc theo giờ chính thức thì đôi khi vấn đề địa điểm cũng trở nên quan trọng đối với bạn. Việc thành công hay thất bại của hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ phụ thuộc vào sự lựa chọn và đánh giá của người chủ trong việc tìm một địa điểm phù hợp. Bước khởi đầu trong việc kinh doanh là quyết định xem bạn sẽ sống ở đâu và doanh nghiệp của bạn sẽ đặt ở đâu. Bạn cũng có thể có cơ hội chuyển đến một nơi mà việc sống và kinh doanh đều tuyệt vời. Các tiêu chí về quy hoạch Mọi thành phố đều có Sở Kế hoạch tại khu hành chính. Bạn sẽ phải làm việc với cơ quan này cũng như nhiều cơ quan khác và các tổ chức của thành phố những nơi có toàn quyền trong việc thông qua hay không bản kế hoạch của bạn. Bạn có thể không còn phụ thuộc vào quy hoạch để quyết định những nguyên tắc nào được sử dụng ở vị trí mà bạn mong muốn. Vị trí mà bạn mong muốn thường phải được thông qua trong bản kế hoạch chính sách đánh giá tác động môi trường và các quy định khác. Bạn có thể cảm thấy như mình đang đứng trước hội đồng xét duyệt với những quyết định được đưa ra dường như không mấy hợp lý. Ở nhiều thành phố có những cơ quan tái phát triển được phép áp đặt những điều kiện thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả những điều đã được ghi trong các văn bản về quy hoạch ở địa phương. Một nhà đầu tư vào trung tâm mua sắm đã quá thất vọng trước những đòi hỏi của các cơ quan của thành phố đến mức cuối cùng ông ta phải tuyên bố đầu hàng và bán lại

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    11-08-2020
24    5    0    11-08-2020
6    6    0    11-08-2020
7    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN