TAILIEUCHUNG - Phần 5: Bảo hiểm

Tham khảo tài liệu 'phần 5: bảo hiểm', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phân 5 Bảo hiểm Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp nhỏ o Bảo hiểm tài sản o Bảo hiểm trách nhiệm o Bảo hiểm tai nạn cho nhân viên o Các loại bảo hiểm khác o Vượt quá giới hạn trách nhiệm o Bảo hiểm thực thi luật lao động dành cho người sử dụng lao động o Bảo hiểm nhân thọ Họat động học gợi ý PHẦN 5 Kế hoạch Kinh doanh PHẦN 5 Kiểm tra nhanh Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp nhỏ Ngoài luật sư và kế tóan trong quá trình thành lập doanh nghiệp bạn sẽ cần phải có một người có chuyên môn khác nữa đó là bảo hiểm. Sẽ tốt hơn nếu bạn có một đại lý bảo hiểm lo toàn bộ các công việc liên quan tới nhu cầu bảo hiểm cho bạn. Các hợp đồng bảo hiểm sẵn có dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ một gói riêng sẽ đáp ứng hầu hết các nhu cầu bảo hiểm của bạn. Việc bảo hiểm không chỉ quan trọng đối với bạn mà còn quan trọng đối với các mối quan hệ công việc khác của bạn. Ví dụ nếu bạn đi thuê địa điểm văn phòng thì người chủ nhà thường yêu cầu bạn xuất trình một giấy bảo hiểm hoặc nó sẽ được liệt kê như là một mục phụ trong hợp đồng bảo hiểm của bạn để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn không đột nhiên biến mất khi xảy ra thua lỗ. Dưới đây là một số rủi ro cần được bảo hiểm Bảo hiểm tài sản kinh doanh Bảo hiểm tài sản cần bao gồm việc bảo hiểm trên một diện rộng để bảo vệ bạn trước một loạt dạng thua lỗ khác nhau. Hợp đồng bảo hiểm của bạn nên bao gồm Tòa nhà. Hợp đồng cần bao gồm mục này nếu bạn là chủ sở hữu tòa nhà mà doanh nghiệp của bạn đang sử dụng. Trong trường hợp nếu bạn đi thuê địa điểm thì người chủ cho thuê sẽ phải bảo hiểm việc này. Các tài sản cá nhân dành cho công việc như bàn ghế và các thiết bị. Bạn cũng có thể muốn bảo hiểm cả những phần sửa chữa mà bạn đã làm sau khi thuê. Ví dụ như một bức tường ngăn mà bạn đã làm hoặc một quầy thiết kế riêng trong khu vực tiếp tân dành cho các khách hàng của bạn. Thua lỗ Động đất Lụt lội cái này có thể có hoặc không Hãy nhớ rằng hợp đồng bảo hiểm toàn bộ rủi ro có thể được thiết kế để bao gồm toàn bộ các thiết bị cả phần cứng và phần

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    21    0    12-08-2020
35    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN