TAILIEUCHUNG - Phần 4: Tổ chức doanh nghiệp

Trong phần này chúng ta sẽ xem xét 3 quyết định mà mỗi nhà doanh nghiệp cần phải đưa ra: 1. 2. Tự mình lập doanh nghiệp hay cùng lập với một đối tác. Chọn loại hình doanh nghiệp nào: công ty tư nhân (1 thành viên), công ty hợp danh, công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn. | Phần 4 Tổ chức doanh nghiệp Trong phần này chúng ta sẽ xem xét 3 quyết định mà mỗi nhà doanh nghiệp cần phải đưa ra 1. Tự mình lập doanh nghiệp hay cùng lập với một đối tác. 2. Chọn loại hình doanh nghiệp nào công ty tư nhân 1 thành viên công ty hợp danh công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn. 3. Chọn cố vấn chuyên môn nào. Bạn có cần liên kết với một đối tác không o Những luận điểm ủng hộ o Những luận điểm phản đối Loại hình doanh nghiệp nào là phù hợp với bạn nhất o Công ty tư nhân o Công ty hợp danh o Công ty hợp danh hữu hạn o Công ty cổ phần o Công ty cổ phần theo Phụ trương o Công ty trách nhiệm hữu hạn Các điều luât có thể ảnh hưởng đến bạn o Kê khai thuế thu nhập o Kê khai thuế nhượng quyền o Kê khai thuế lao động o Thời gian thanh toán những khỏan thuế giữ lại của nhân viên và phần đóng góp của doanh nghiệp trong các khoản thuế lao động o Việc thanh toán và kê khai thuế thất nghiệp o Việc thanh toán và báo cáo thuế doanh thu Các cố vấn chuyên môn giúp bạn như thế nào o Luật sư o Kế toán o Các đơn vị cung cấp dịch vụ trả lương o Các dịch vụ chuyên môn khác Họat động học gợi ý Kế hoạch Kinh doanh - Phần 4 Kiểm tra nhanh - Phần 4 Bạn có cần liên kết với một đối tác không I- Tốt nhất là bạn nên lập một danh sách những cái được và không được để ra quyết định về việc có nên lập doanh nghiệp với một đối tác hay không. Những lý do thông thường của việc cùng tham gia lập doanh nghiệp với một đối tác là Về con số thì nó an toàn hơn. Nói cách khác bạn có 2 cái đầu thay vì chỉ 1 cái khi thảo luận và ra quyết định. Bạn không cần phải có mặt ở công ty trong toàn bộ thời gian. Bạn sẽ có thêm người ở đó trông nom công việc chia sẻ công việc với bạn cho phép bạn có thể đi nghỉ và nghỉ trong trường hợp ốm đau. Bạn cũng có thêm một đồng nghiệp với động lực làm việc cao không chỉ đơn thuần là người làm việc hưởng lương. Điều thuận lợi nữa là đối tác sẽ mang lại những kỹ năng bổ sung. Cũng có thể cần đối tác trong việc cùng góp vốn và chia sẻ ruir ro khi việc kinh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN