TAILIEUCHUNG - Những điểm mới trong SQL 2008 Phần 1

SQL Server 2008 sẽ được phát hành vào khoảng tháng 2 năm 2008, cùng với phiên bản mới của Visual Studio và Windows. | Những điểm mới trong SQL 2008 Phần 1 Nguồn Don Schlichting SQL Server 2008 sẽ được phát hành vào khoảng tháng 2 năm 2008 cùng với phiên bản mới của Visual Studio và Windows. CTP Community Technology Preview của SQL 2008 hiện đã được cung cấp trên internet và bạn có thể download được từ URL của Microsoft. Trong bài này chúng tôi sẽ nhấn mạnh một số tính năng mới và các lợi ích mang lại của SQL Server 2008. Sự hỗ trợ SQL Server 2000 kết thúc Sự trợ giúp cho SQL 2000 đang dần đến hồi kết. Tính năng và lợi ích có trong hỗ trợ gồm có khả năng đệ trình các yêu cầu thay đổi tính năng sản phẩm nâng cấp bảo mật các Hotfix hỗ trợ miễn phí và hỗ trợ thu phí. Sự trợ giúp này sẽ hết hạn vào 8 4 2008 đối với một loạt sản phẩm SQL Server 2000 64-bit Edition SQL Server 2000 Developer SQL Server 2000 Enterprise SQL Server 2000 Standard SQL Server 2000 CE và SQL Server 2000 Workgroup Edition. Hỗ trợ mở rộng gồm có các nâng cấp bảo mật và hỗ trợ trả phí sẽ tiếp tục cho tới năm 2013. Mô tả về các giai đoạn hỗ trợ có thể xem tại URL của Microsoft Microsoft Support Lifecycle và Microsoft Support Lifecycle Policy FAQ . Một số đại lý sẽ không tiếp tục bán SQL 2000 trong tháng 12 2007. Cũng không có phiên bản SQL 2000 nào còn được hỗ trợ trên Vista bao gồm cả SQL 2000 Express. Các vùng chính Một trong các mục đầu tiên được chú ý khi xem xét về SQL Server 2008 của Microsoft là tính năng phân loại biệt ngữ mới và các lợi ích vào trong nhóm hoặc các vùng chính. Có bốn vùng chính đó là Enterprise Data Platform Dynamic Development Beyond Relational Database và Pervasive Insight. Trong bài chúng tôi sẽ dựa theo việc phân nhóm này để tạo tham chiếu làm cho bài trở nên dễ hiểu hơn. Nền tảng dữ liệu cho các doanh nghiệp Việc phân nhóm nền tảng dữ liệu của doanh nghiệp đôi khi được nhắc đến như Mission Critical Platform Mission Critical Platform gồm có các tính năng SQL Server Engine lõi và các ích lợi gồm có phương pháp mã hóa dữ liệu quản lý tài nguyên phân tích hệ thống và tính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3          15-08-2020
34    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
17    5    0
TÀI LIỆU HOT
4    7    0