TAILIEUCHUNG - Làm thế nào để biết được nhu cầu của khách hàng tiềm năng

Trước khi bạn bán bất kỳ thứ gì cho ai, trước hết bạn phải hiểu họ đang cần thứ gì. Dưới đây là bài viết "Làm thế nào để biết được nhu cầu của khách hàng tiềm năng" giới thiệu một số cách giúp bạn thực hiện điều đó. | Làm thế nào để biết được nhu cầu của khách hàng tiềm năng Trước khi bạn bán bất kỳ thứ gì cho ai trước hết bạn phải hiểu họ đang cần thứ gì. Dưới đây là một số cách giúp bạn thực hiện điều đó Nghiên cứu trước Trước khi gặp mặt khách hàng bạn phải tìm hiểu để biết được càng nhiều về công ty đó càng tốt. Đọc các tạp chí thương mại có liên quan đọc tạp chí xuất bản định kỳ tìm các bài báo về sản phẩm hay ngành công nghiệp của công ty đó ở thư viện đọc tạp chí Thời báo Kinh tế tìm ra xem ai là đối thủ cạnh tranh của họ những thay đổi trong công ty đó và mối quan tâm chủ yếu của họ là gì. Nhưng luôn luôn nhớ rằng bạn sẽ chỉ thu được những thông tin có giá trị nhất và thấu hiểu được mối quan tâm trong kinh doanh của khách hàng của bạn bằng cách tiếp xúc trực tiếp với họ. Hãy xem xét tình hình cụ thể chứ không phải trường hợp mẫu Đừng đến gặp khách hàng với những ý tưởng đã được chuẩn bị trước về những sản phẩm bạn đang sắp bán cho họ và cách thức bán chúng. Bạn có thể bán nhiều sản phẩm hơn về sau này bằng cách tìm hiểu được yếu tố nào trong giao dịch kinh doanh của bạn quan trọng nhất với khách hàng của bạn. Ví dụ thậm chí nếu bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn cùng bán một loại sản phẩm ở cùng một mức giá khách hàng của bạn có thể quan tâm nhiều nhất đến phương thức thanh toán người khác lại tập trung vào việc giao hàng trong khi người khác lại để ý nhiều đến việc bảo hành sản phẩm. Nếu bạn tham gia cạnh tranh bán sản phẩm của mình mà không tìm ra các yếu tố này bạn sẽ mất đi cơ hội để làm nổi bật mình so với các đối thủ cạnh tranh khác Chú ý lắng nghe Khi gọi đến gặp khách hàng bạn là người phải thu nhập tối thiểu hết những thông tin của cuộc nói chuyện. . Điều đó có nghĩa là bạn phải lặng cho đến khi khách hàng trả lời xong câu hỏi của bạn. Bạn không nên ngắt lời mà phải chờ họ nói xong. Bạn càng để khách hàng bày tỏ quan điểm bạn càng hiểu hơn những vấn đề của họ. Khi bạn hiểu được điều đó bạn có thể đảm bảo rằng phần thuyết trình của bạn sẽ có thể đáp ứng được những

TỪ KHÓA LIÊN QUAN