TAILIEUCHUNG - Làm thế nào để hình thành mạng lưới có hiệu quả

Hình thành mạng lưới là một nghệ thuật xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Mục đích của việc hình thành mạng lưới là tạo ra nhóm khách hàng và nguồn thông tin mà có thể trực tiếp làm tăng chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ của bạn, làm giảm sự mệt mỏi của khách hàng và có lẽ quan trọng nhất là làm cho các đối thủ cạnh tranh của bạn tự hỏi là làm thế nào mà bạn có được công việc mà họ không bao giờ biết đến. Nhiều chủ các doanh nghiệp. | Làm thê nào đê hình thành mạng lưới có hiệu quả Hình thành mạng lưới là một nghệ thuật xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Mục đích của việc hình thành mạng lưới là tạo ra nhóm khách hàng và nguồn thông tin mà có thể trực tiếp làm tăng chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ của bạn làm giảm sự mệt mỏi của khách hàng và có lẽ quan trọng nhất là làm cho các đối thủ cạnh tranh của bạn tự hỏi là làm thế nào mà bạn có được công việc mà họ không bao giờ biết đến. Nhiều chủ các doanh nghiệp nhỏ không muốn hình thành mạng lưới vì họ cho rằng nó chỉ như là bạn đang trao danh thiếp của bạn cho ai đó và khoa trương việc bạn đang làm. Trên thực tế hình thành mạng lưới thực chất là để biết được người có thể giúp được bạn và người bạn có thể giúp. Ông Steven M. Krauser chuyên gia hình thành mạng lưới chủ tịch Hiệp hội mạng lưới ở Hicksville . cho rằng phần lớn những doanh nhân không biết làm thế nào để biến việc hình thành mạng lưới trở thành công cụ kinh doanh hữu hiệu. Ông nói Nếu kết quả của việc hình thành mạng lưới của bạn là việc xếp danh thiếp trong ngăn kéo và không có thêm nhiều hợp đồng kinh doanh mới thì là lúc bạn phải đánh giá lại phương pháp làm việc của bạn . Krauser cho rằng chỉ các doanh nghiệp nhỏ nên tổ chức gặp mặt mọi người với hai mục tiêu để quen biết càng nhiều người càng tốt và để họ biết mình. Và ông đưa ra bốn bước dưới đây để giúp hình thành mạng lưới Trao và nhận thông tin Mạng lưới là một con đường hai chiều. Khi bạn gặp ai đó bạn muốn hỏi họ về công việc làm ăn và họ cũng sẽ hỏi bạn. Hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản - tên công ty mạng lưới kinh doanh vị trí tình hình kinh doanh vv. Tiếp theo bạn có thể tìm ra liệu cả hai có thể đem lại lợi ích gì cho nhau. Cố gắng giới thiệu cho họ những thông tin Công ty bạn làm gì Bạn phục vụ những khách hàng nào Ai quyết định mua hàng trong công ty bạn cho mỗi một loại sản phẩm hay dịch vụ Điều gì làm bạn nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh Đánh giá giá trị của mối quan hệ Bạn không thể hình thành mạng lưới rộng

TÀI LIỆU HOT