TAILIEUCHUNG - Các yếu tố quyết định sự thành công của chiến dịch quảng cáo báo trí

Để có được thành công cho chiến dịch tạo quan hệ với công chúng, bạn cần phải làm quen với một số công cụ thông tin cơ bản. Chọn bất kỳ một trong số những yếu tố dưới đây cho chiến lược quảng cáo báo trí để biết thêm về chúng, cách thức sử dụng và khi nào bạn nên sử dụng chúng. Bộ ấn phẩm dành cho giới báo chí Bộ ấn phẩm là một bộ thông tin cần thiết cung cấp cho các nhà báo những thông tin cơ bản về bạn và công ty của bạn. Thông. | r k. J Ấ Á . j- 1 J1-V1 TV -7 Các yêu tô quyêt định sự thành công của chiên dịch quảng cáo báo trí Để có được thành công cho chiến dịch tạo quan hệ với công chúng bạn cần phải làm quen với một số công cụ thông tin cơ bản. Chọn bất kỳ một trong số những yếu tố dưới đây cho chiến lược quảng cáo báo trí để biết thêm về chúng cách thức sử dụng và khi nào bạn nên sử dụng chúng. Bộ ấn phẩm dành cho giới báo chí Bộ ấn phẩm là một bộ thông tin cần thiết cung cấp cho các nhà báo những thông tin cơ bản về bạn và công ty của bạn. Thông thường nó là một tờ gấp thường có tên và biểu tượng của công ty ở ngoài bao gồm nhiều thông tin được mô tả dưới đây. Nhưng nhớ rằng nó không phải là quyển quảng cáo bán hàng -- nó là công cụ giúp ích cho phóng viên viết những câu chuyện về công ty bạn. Bạn cần chuẩn bị trước bộ ấn phẩm khi tổ chức họp báo phỏng vấn và khi giới thiệu cho ai nghe một câu chuyện nhưng họ chưa biết gì về công ty của bạn. Bạn cũng có thể gửi bộ ấn phẩm đã được cập nhật mỗi năm một lần đến những người theo dõi công ty bạn để họ nắm được những thông tin cập nhất về công ty của bạn. Nội dung của bộ ấn phẩm này có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian bạn sử dụng nó. Nhìn chung nó bao gồm một vài hay tất cả những yếu tố dưới đây Những thông cáo Thông tin cơ bản về công ty Một trang về thực trạng của công ty Tiểu sử của những nhân vật quan trọng trong công ty Ảnh của các sản phẩm của công ty bao gồm cả chú thích Ảnh của những nhân vật trong công ty cần khi phỏng vấn Tờ quảng cáo sản phẩm quyển quảng cáo thích hợp Tên và số điện thoại liên lạc Ấn phẩm báo chí Thông cáo báo chí là cách đầu tiên bạn có thể đưa thông tin về công ty bạn lên phương tiện thông tin đại chúng. Các phóng viên chủ bút và các nhà sản xuất luôn khát tin và họ thường dựa vào những thông tin về các sản phẩm công ty xu hướng mới và lạ những lời khuyên và mẹo nhỏ và các xu thế phát triển. Thông cáo báo chí Như là tên của nó cho thấy thông cáo báo trí được sử dụng để thông tin về cuộc họp báo sự kiện đặc .

TÀI LIỆU HOT