TAILIEUCHUNG - Corel Draw 12: Vẽ quả địa cầu

Chọn công cụ vẽ hình tròn (Ellipse Tool), vẽ hình tròn có đường kính là 10 cm bằng cách nhấn Ctrl + click chuột trái và kéo chéo. | Corel Draw 12 Vẽ quả địa cầu Nguồn Bước 1 - Chọn công cụ vẽ hình tròn Ellipse Tool vẽ hình tròn có đường kính là 10 cm bằng cách nhấn Ctrl click chuột trái và kéo chéo. Hình 1 - Trên thanh thuộc tính ở ô Object s Size gõ số 10 cm ở ô Nonproportional Scaling Sizing Ratio chọn biểu tượng hình ổ khóa đang khóa . Bước 2 Vẽ các kinh tuyến và vĩ tuyến - Chọn hình tròn. - Chọn Object - Transformations - Position Relative Position chọn ô ở ngay chính giữa Nhấn thẻ Apply To Duplicate. - Chọn hình tròn mới tạo nhấn Shift Click chuột trái ở hàng thứ hai bên phải hoặc trái đều được rồi kéo vô trong. Ta được một hình Ellipse hình 1 . - Chọn hình Ellipse. Hình 3 - Chọn Object - Transformations - Position Relative Position chọn ô ở ngay chính giữa Nhấn thẻ Apply To Duplicate. - Chọn hình Ellipse mới tạo nhấn Shift Click chuột trái ở hàng thứ hai bên phải hoặc trái đều được rồi kéo vô trong. Ta được một hình Ellipse mới nhỏ hơn. - Tương tự bước trên ta tạo thêm hai hình Ellipse nữa sao cho khoảng cách giữa các hình Ellipse đều nhau. Đến đây ta đã có các đường kinh tuyến hình 2 . - Chọn công cụ vẽ đường thẳng Bezier Tool vẽ một đường thẳng dài 10 cm theo chiều ngang. - Canh nằm chính giữa các hình tròn và Ellipse ta có được đường xích đạo. - Chọn đường xích đạo. - Chọn Object - Transformations - Position Relative Position chọn ô ở ngay chính giữa Nhấn thẻ Apply To Duplicate. - Chọn công cụ Shape Tool điều chỉnh hai đầu của đường thẳng nằm trên hình tròn. - Click vào đường thẳng trên thanh thuộc tính chọn Convert Line To Curve click chuột trái vào giữa đường thẳng kéo xuống một chút ta có được một đường cong hình 3 . - Tương tự bước trên ta vẽ thêm 3 đường cong nữa rồi group tất cả các đường cong này lại hình 4 . Hình 4 Hình 5 Hình 6 Hình 7 - Chọn Object - Transformations - Position Relative Position chọn ô ở ngay chính giữa Nhấn thẻ Apply To Duplicate. - Trên thanh thuộc tính chọn Mirror Buttons để lật lại và di chuyển xuống bên dưới đường xích đạo hình 5 . Bước 3 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
765    8    0    09-08-2020
3    2    0    09-08-2020
7    6    0    09-08-2020
12    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN