TAILIEUCHUNG - Lựa chọn Ban giám đốc

Nếu bạn định tổ chức doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần, thì luật pháp yêu cầu bạn phải có một Ban giám đốc. Nhiệm vụ quản lý của bạn (tức là đảm đương chức vụ Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch công ty) là giám sát quá trình đưa ra quyết định hàng ngày của công ty, còn Ban giám đốc thì đưa ra định hướng tổng thể cho công ty. Quy mô của Ban giám đốc mà bạn phải có thay đổi tuỳ theo từng địa phương. Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch. | Lựa chọn Ban giám đôc Nếu bạn định tổ chức doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần thì luật pháp yêu cầu bạn phải có một Ban giám đốc. Nhiệm vụ quản lý của bạn tức là đảm đương chức vụ Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch công ty là giám sát quá trình đưa ra quyết định hàng ngày của công ty còn Ban giám đốc thì đưa ra định hướng tổng thể cho công ty. Quy mô của Ban giám đốc mà bạn phải có thay đổi tuỳ theo từng địa phương. Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch của một công ty nhỏ có nhiệm vụ báo cáo các vấn đề cho Ban giám đốc trong một số trường hợp Ban giám đốc có thể bỏ phiếu bãi nhiệm hoặc gạt bỏ các quyết định của họ. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc điều hành lại sở hữu một số lượng lớn cổ phiếu công ty do đó có thể hạn chế quyền quyết định của Ban giám đốc. Các công ty cổ phần lớn trả tiền cho các giám đốc với tư cách là thành viên công ty nhưng các công ty nhỏ lại thường cho các thành viên Ban giám đốc hưởng một quyền lợi nào đó trong công ty hoặc đơn giản chỉ là những buổi chiêu đãi khi họp Ban giám đốc. Khi lập nên một Ban giám đốc bạn phải lựa chọn giữa một Ban giám đốc mang tính hướng nội hay hướng ngoại . Thành phần một Ban giám đốc hướng nội gồm bạn bè gia đình và những người mà bạn tin cậy và đây cũng là mô hình hầu hết các doanh nghiệp nhỏ lựa chọn trước tiên. Một Ban giám đốc hướng ngoại lại gồm những người mà bạn tuyển dụng trên cơ sở kỹ năng của họ bởi vì bạn cần họ để phát triển công ty của bạn. Nếu công ty của bạn đang dự kiến mua lại một công ty khác hay đang nghĩ tới chuyện Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng IPO bạn sẽ cần những người có năng lực mà bạn chỉ có thể có được với mô hình Ban giám đốc hướng ngoại. Nếu doanh nghiệp của bạn không phải là một công ty bạn có thể muốn lập ra một ban tư vấn. Một ban tư vấn thường không chính thức bằng một Ban giám đốc ở chỗ thường thì nó không có các cuộc họp định kỳ và thậm chí ở những công ty lớn hơn các thành viên ban tư vấn cũng thường không được trả phí tư

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    8    0    14-08-2020
5    2    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
26    5    0
4    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
407    4    0