TAILIEUCHUNG - Corel Draw 12 - Vẽ chong chóng

Ở bài thực hành này, ta dùng công cụ vẽ hình chữ nhật (Rectangle Tool) và một số lệnh sau | Corel Draw 12 - Vẽ chong chóng Nguồn Ở bài thực hành này ta dùng công cụ vẽ hình chữ nhật Rectangle Tool và một số lệnh sau - Rotate xoay đối tượng. - Trim tạo ra đối tượng thứ ba từ hai đối tượng cắt nhau. - Mirror tùy chọn lật đối tượng. - Rotate xoay đối tượng. - Fountain Fill tô màu chuyển sắc. - Shape Tool công cụ định dạng dùng để chỉnh sửa thay đổi hình dạng đối tượng. - Align and Distribute dùng để so hàng các đối tượng. - Tranfrom - Position thay đổi đối tượng vào một vị trí chính xác trên màn hình. - Convert to Curve chuyển đối tượng hình nhập hình vuông tròn đa giác. thành một đối tượng hình vẽ để chỉnh hình dạng bằng Shape Tool. Cách vẽ - Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật Rectangle Tool vẽ hình chữ nhật. - Trên thanh thuộc tính chọn phần Object s Size và cho kích thước của hình chữ nhật ngang 5 cm dài 10 cm. - Chọn Object - Convert to Curve. - Chọn công cụ định dạng Shape Tool chọn góc phải bên trên của hình chữ nhật rồi bấm Delete ta có được một hình tam giác vuông hình 1 . Hình 1 - Vẽ tiếp hình chữ nhật thứ hai sao cho kích thước lớn hơn hình thứ nhất một chút. - Chọn Object - Align and Distribute Align Bottom giống hai hình tam giác vuông và hình chữ nhật cho bằng đáy. - Chọn hình chữ nhật. - Chọn Object - Transformations - Position với thông số như hình hình 2 3 . Hình 2 Hình 3 - Chọn hình chữ nhật và hình tam giác vuông. - Chọn Object - Shaping - Intersect ta được phần giao của hình chữ nhật và hình tam giác vuông là một hình tam giác vuông khác nhỏ hơn hình 4 . Hình 4 - Chọn hình chữ nhật và hình tam giác vuông lớn. - Chọn Object - Shaping - Trim ta được đối tượng thứ ba là một hình thang vuông do hình chữ nhật cắt hình tam giác vuông lớn hình 5 . Hình 5 - Chọn hình chữ nhật bấm Delete. - Chọn hình tam giác nhỏ chọn Mirror Buttons để hình tam giác lật xuống theo chiều đứng hình 6 . Hình 6 - Chọn hai hình tam giác lớn và nhỏ. - Chọn Object - Align and Distribute Align Bottom hình 7 Hình

TÀI LIỆU LIÊN QUAN