TAILIEUCHUNG - Corel Draw 12 Công cụ tô màu và đường biên

Công cụ tô màu với nhiều kiểu tô khác nhau như tô màu đồng nhất (Uniform Fill), tô màu chuyển sắc (Fountain Fill) với nhiều lựa chọn, tô màu theo mẫu (Pattern Fill). sẽ tạo những hiệu ứng về màu sắc cho đối tượng. | Corel Draw 12 Bài 10 Công cụ tô màu và đường biên Nguồn Các công cụ tô màu Fill Tool Công cụ tô màu với nhiều kiểu tô khác nhau như tô màu đồng nhất Uniform Fill tô màu chuyển sắc Fountain Fill với nhiều lựa chọn tô màu theo mẫu Pattern Fill . sẽ tạo những hiệu ứng về màu sắc cho đối tượng. Nhấp chọn vào công cụ Fill Fill Tool bảng tùy chọn các công cụ tô màu trải ra hình 1 . Hình 1 - Fill Color Dialog Tô màu đồng nhất. - Fountain Fill Tô màu chuyển sắc có 4 kiểu trong ô Type Linear Tô màu chuyển tiếp theo đường thẳng. Radial Tô màu chuyển tiếp theo đường hình tròn. Conical Tô màu chuyển tiếp theo hình nón. Square Tô màu chuyển tiếp theo hình vuông. Những tùy chọn trong hộp thoại Fountain Fill được dùng chung cho các kiểu tô. - Khung Center Offset với hai ô Horizontal chiều ngang và Vertical chiều dọc định tâm chuyển màu sắc cho 3 kiểu tô hình tròn hình nón hình vuông. - Khung Color Blend pha trộn màu sắc với hai tùy chọn Two Color và Custom Two Color. Pha trộn giữa hai màu. Custom Pha trộn giữa những màu được chọn hình 2 3 4 . Hình 2 Hình 4 Hình 3 Hình 5 - Pattern Fill Hộp thoại này thực hiện tô theo mẫu có sẵn tạo nên một nền hình 5 . Công cụ đường biên Outline Tool Công cụ này xác định các thuộc tính cho đường biên về màu sắc độ dày kiểu đường biên cho đối tượng. Chọn Outline Tool những tùy chọn trải ra hình 6 . Hình 7 Hình 6 Chọn Outline Pen Dialog hộp thoại Outline Pen được mở ra trong này chứa những thuộc tính đầy đủ nhất về đường biên như màu sắc kiểu đường biên hình 7 . - Color chọn màu cho đường biên hình ổ . - Width độ dày của đường biên. Hình 8 Hình 9 - Style kiểu thể hiện đường biên đứt nét đường liền . hình 9 . - Edit Style mở hộp thoại Edit Line Style tạo những kiểu đường viền mới. - Corners các kiểu thể hiện góc của đường path hình 10 . - Line caps thể hiện đầu của đường mở. - Arrows thực hiện những lựa chọn tạo mũi tên cho điểm đầu hoặc cuối của đối tượng hình 11 . Hình 10 Hình 11 - Calligraphy với những chọn lựa như Nib Shape .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN