TAILIEUCHUNG - Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần cuối)

Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần cuối) 29. Trộn thư (Mail Merge) Tính năng trộn thư là một trong các tiện ích mà Word giúp người sử dụng giảm đáng kể thời gian xử lý văn bản trên máy tính. Tính năng này dùng chèn thông tin dữ liệu khác nhau vào một tài liệu văn bản cố định nào đó bằng cách kết hợp 2 nguồn thông tin làm 1. Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu như bạn muốn chèn thông tin như tên, tuổi, địa chỉ trong danh sách để gửi thư mời, thư. | Các thao tác cơ bản với Word 2003 Phần cuối 29. Trộn thư Mail Merge Tính năng trộn thư là một trong các tiện ích mà Word giúp người sử dụng giảm đáng kể thời gian xử lý văn bản trên máy tính. Tính năng này dùng chèn thông tin dữ liệu khác nhau vào một tài liệu văn bản cố định nào đó bằng cách kết hợp 2 nguồn thông tin làm 1. Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu như bạn muốn chèn thông tin như tên tuổi địa chi. trong danh sách để gửi thư mời thư cảm ơn. Để làm việc này bạn phải có 2 tập tin văn bản riêng biệt trước khi trộn với nhau tập tin thứ nhất sẽ chứa dữ liệu dạng danh sách nhân viên tên tuổi. tập tin thứ hai sẽ chứa tài liệu chính ví dụ mẫu thư báo thư ngỏ. có thể hiểu cách thức sử dụng Mail Merge như sau Ở đây chúng ta sẽ làm một ví dụ In toàn bộ thư mời cho danh sách toàn bộ khách hàng. Bạn làm theo trình tự sau Bạn nhập liệu mẫu thư mời cho mình chú ý phần tên và địa chỉ khách hàng thì để trống để có thể nhập liệu sau này. Kế đến bạn chọn như hình. Khi đó thanh công cụ Mail Merge sẽ xuất hiện bên phía phải màn hình Word bạn chọn cho mình mẫu tài liệu là Letters nhấp Next để tiếp tục. Ớ màn hình kế cho phép bạn chọn định dạng thư nào dùng làm tài liệu chính. Trong trường hợp ví dụ này bạn dùng tài liệu hiện hành thì chọn như hình và nhấp Next. Màn hình kế cho phép bạn chọn nơi nhận trường hợp này chúng ta sẽ tạo một danh sách mới nên bạn chọn vào Type a new list xong nhấp vào .