TAILIEUCHUNG - Phần 3: Các công cụ cơ bản trong máy tính và truyền thông

Truyền thông có vai trò quan trọng trong sự thành công của mọi doanh nghiệp! Trừ phi các khách hàng tiềm năng đã biết về doanh nghiệp của bạn còn thì họ sẽ chẳng biết liên lạc với bạn hoặc mua sản phẩm của bạn như thế nào. Nếu họ đã biết về doanh nghiệp của bạn thì chắc chắn họ liên lạc với bạn một cách dễ dàng. Có hai dạng truyền thông chủ yếu là trong nội bộ và với bên ngoài. • Truyền thông với bên ngoài đến các khách hàng để họ biết về các sản phẩm hoặc dịch. | Phân 3 Các công cụ cơ bản trong máy tính và truyên thông Các dạng truyên thông Truyền thông có vai trò quan trọng trong sự thành công của mọi doanh nghiệp Trừ phi các khách hàng tiềm năng đã biết về doanh nghiệp của bạn còn thì họ sẽ chẳng biết liên lạc với bạn hoặc mua sản phẩm của bạn như thế nào. Nếu họ đã biết về doanh nghiệp của bạn thì chắc chắn họ liên lạc với bạn một cách dễ dàng. Có hai dạng truyền thông chủ yếu là trong nội bộ và với bên ngoài. Truyên thông với bên ngoài đến các khách hàng để họ biết về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và tạo cho họ một lý do để mua chúng. Dạng truyền thông này bao gồm các tờ giới thiệu về bạn các vật phẩm quảng cáo khác nhau thư liên hệ các cuộc điện thoại trang web và bất cứ thứ gì có thể cho công chúng biết về bạn. Hình ảnh có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc truyền thông với bên ngoài Biểu tượng logo của doanh nghiệp cần thể hiện bạn là ai giấy tiêu đề cũng cần là một công cụ để bán hàng thông điệp qua điện thoại cần phản ánh sự chuyên nghiệp của bạn. Truyên thông nội bộ có vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân người tài. Bạn cần phải đưa ra định hướng này cho công ty qua việc truyền đạt thông điệp này một cách nhất quán bạn cần phải tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua các hình thức truyền thông khác nhau như khen thưởng tờ tin nội bộ họp điện thọai và các dạng thảo luận chính thức và không chính thức. Để truyền thông có hiệu quả cần có các công cụ và kế hoạch rõ ràng. Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận về những công cụ cũng như hướng dẫn về việc lập kế hoạch để thúc đẩy nhân tố truyền thông tại doanh nghiệp của bạn. Những trao đổi sau đây được chia thành các nhóm 1 những công cụ truyền thông cơ bản 2 máy vi tính và 3 Internet. Những công cụ truyền thông cơ bản Các công cụ cụ thể được dùng cho việc truyền thông bao gồm điện thoại máy nhắn tin máy fax và các thiết bị cầm tay cá nhân PDA . Ranh giới giữa những thiết bị này hiện nay khá mờ nhạt. Ví dụ một máy điện thoại bây giờ có thể tích .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
118    5    0
166    6    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    11    0