TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 7

Những tư liệu này giúp cho người đọc những căn cứ và cơ sở khoa học cho việc vận dụng có hiệu quả vào điều kiện cụ thể ở từng địa phương. | Bón thúc lần 2 1 3 lượng K2O còn lại. Bón xong vun ca gốc xới xáo lần thứ 2 và vun cao gốc có ý nghĩa rất quan trọnị Bởi vì lúc này cẩn đa t xốp tạo điều kiện thoáng khí cho vi sin vật cô định đạm hoạt động mạnh hình thành nhiều nốt sẩn ờ r cây. Trong quy trình kỹ thuật sản xuất đậu tương theo hướng dẫ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phân bón cho dạ tương dược xác định ở khối lượng như sau Phân chuồng 5 tấn ha Supe lân 200-300 kg ha Sunphat đạm SA 50-100 kg ha Sunphat kali 100-150 kg ha. Nếu đất chua vãi 300-500 kg vôi bột vào lần bừa cuối cùng. Để đậu tương chắc hạt trước khi ra hoa nên phun phân bói lẽn lá. Trường hợp có sâu nên kết hợp phun thuốc sâu cùng vớ phun phân lên lá. 3. BÓN PHÂN CHO THUỚC LÁ Thuốc lá là loại cây công nghiệp ngắn ngày. Chất lượng lá thuốc lá phụ thuộc vào liều lượng tỷ lệ cũng như chủng loại phân bón. Thông thường với năng suất 2 tấn lá sấy khô từ 1 ha cây thuốc lá lấy di từ đâ t 78 kg N 31 kg P2O5 108 kg K2O 86 kg CaO 41 kg MgO 20 kg s. Thuốc lá là cây có nhu cầu khá cao 104 và tương đối đổng đều đối với phần lớn các nguyên tố dinh dưỡng da lượng và trung lượng. Bón phân cho thuốc lá phải vừa bảo đàm đạt năng suất cao vừa bảo đàm chất lượng lá tốt trong đó yêu cầu về chất lượng trong một số trường hợp được đặt lên hàng đầu. Thuốc lá là cây thu hoạch lá cho nên cần có sinh khối lớn nhưng sử dụng phân đạm bón cho thuốc lá cần rất thân trọng nếu không chất lượng lá thuốc bị giảm nhiều. Bón phân đạm với liều lượng cao làm cho lá bị dày lên khó sấy vàng dót rất khó cháy chất lượng giảm đáng kể. Trong dinh dưỡng của cây thuốc lá bón cân đối đạm - kali cho phép thu được sản phẩm với năng suất và chất lượng cao. Bón cân đối đạm - kali làm tàng năng suất lấ thuốc lá sấy khô 5-6 tạ ha hay là 42-50 so với dối chứng. Hiệu suất của phân kali đạt 1 kg K2O cho ra 3 3-3 7 kg thuốc lá khô. Bón phân cân đối còn làm tàng chất lượng thuớc lá giảm độ dày cùa lá tăng độ đàn hổi giảm hàm lượng prôtein trong lá tăng hàm lượng chất khử đặc biệt là .

TÀI LIỆU HOT