TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 5

Trong phần V này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cách sử dụng PowerShell và kịch bản PowerShell trong việc tạo cơ sở dữ liệu và một số vấn đề khác | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 5 Nguồn The MAK Phần I và phần II của loạt bài này chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cài đặt PowerShell và các cmdlet SMO cũng như WMI đơn giản. Trong phần III chúng tôi đã giới thiệu cách lập kịch bản PowerShell và kết nối SQL Server. Trong phần IV chúng tôi giới thiệu về cách sử dụng kịch bản PowerShell để lặp trong toàn nội dung của file và kết nối đến các máy chủ khác. Trong phần V này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cách sử dụng PowerShell và kịch bản PowerShell trong việc tạo cơ sở dữ liệu và một số vấn đề khác Phương pháp 1 Chúng ta thừa nhận rằng sẽ tạo một cơ sở dữ liệu MyDatabase trên máy chủ HOME với các tính năng mặc định. Thực thi lệnh dưới đây LoadWithPartialName Microsof Server new-object HOME DataBase new-object Server MyDataBase DataBaseDataFile new-object FileGrowth MyDatabase_Data D DataBaseLogFile new-object DataBase MyDatabase_Log D Hình Lệnh ở trên đã tạo một cơ sở dữ liệu có tên MyDatabase trên máy chủ HOME bằng cách sử dụng các giá trị và đường dẫn mặc định. - J H0ME Windows NT - Ũ Databases abc abc2 abc3 Read-Only Legacy_Vixia master model msdb 4 0 4 I 4 I 4 5 4 5 4 5 - ỊỊ Hình lyDataBdse Hình Phương pháp 2 Giả dụ rằng chúng ta phải tạp một cơ sở dữ liệu mới có tên MyDatabase1 trên máy chủ HOME . Hãy giả dụ rằng file dữ liệu sẽ là 25MB với file Data và file bản ghi nằm trên ổ D. Thực thi lệnh dưới đây trong PowerShell LoadWithPartialName Microsof Server new-object HOME DataBase new-object Server .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    4    0    11-08-2020
5    6    0    11-08-2020
10    6    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
11    4    0    11-08-2020
11    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN