TAILIEUCHUNG - Giáo trình tiếng Nhật dùng cho người Việt Nam - Nguyễn Văn Hảo

Tiếng Nhật Bản là một ngôn ngữ được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Nó là một ngôn ngữ chắp dính và nổi bật với một hệ thống các nghi thức nghiêm ngặt và rành mạch, đặc biệt là hệ thống kính ngữ phức tạp thể hiện bản chất thứ bậc của xã hội Nhật Bản. | NGUYỄN VÃN HẢO GIÁO TRÌNH TIÊNG NHẬT DÙNG CHO NGƯỜI VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIAO TRINH TIÊNG NHẠT DỪNG CHO NGƯỜI VIỆT NAM QUYỂN 1 Nguyên tác và hướng dẫn Giáo sư MIKIO IMAI Biên soạn NGUYỄN VÀN HAO chủ biên TRẦN SƠN ĐẶNG KIM DUYÊN NGUYỄN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT