TAILIEUCHUNG - Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 6

Mọi người đều biết chu trình chuyển hóa của nước trong tự nhiên là gần một nửa nước mưa bốc hơi cùng đất, vỏ cây và động vật, còn nửa kia chảy xuống sống hồ và ngấm xuống đất. | BÀI 6 NƯỚC VÀ VỆ SINH NƯỚC MỤC TIÊU 1. Nêu và mô tả được các nguồn nước khác nhau trong tự nhiên. 2. Trình bày được mối quan hệ giữa chất lượng nước và sức khoẻ con người. 3. Trình bày về vấn đề ô nhiễm nước và quản lý chất lượng nước. 1. GIỚI THIỆU VỂ CÁC NGUỒN NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN VẤN ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC VÀ QUẢN Lý NGUỒN NƯỚC . Nguồn nước trong thiên nhiên Hành tinh của chúng ta có diện tích khoảng 510 triệu km2 trong đó biển và đại dương là 70 8 lục địa 29 2 . Theo các nhà khoa học thì tổng lượng nước trên trái đất chừng 1 45 tỷ km3 được phân chia như sau - Biển và đại dương chiếm 93 96 . - Nước ngầm chiếm 4 12 . - Bâng hà chiếm 1 65 . - Hổ chiếm 0 019 . - Độ ẩm trong đất chiếm 0 006 . - Hơi nước trong khí quyển chiếm 0 001 . - Sông chiếm 0 0001 . Nói một cách khác khoảng 70 trái đất được bao phủ bởi nước nhưng chỉ có 2 5 thể tích nước trên trái đất là nước ngọt là nguổn nước mà con người động vật và thực vật có thể tiêu thụ trong 2 5 này thì khoảng 1 7 là bị đóng bâng và lượng 142 còn lại chỉ 0 8 là được giữ trong đất sông hổ trong khí quyển . Postel Daily và Ehrlich 1996 . Chu trình tuần hoàn của nước trong thiên nhiên Mọi người đều biết chu trình chuyển hoá của nước trong tự nhiên là gần một nửa nước mưa bốc hơi cùng đất vỏ cây và động vật còn nửa kia chảy vào sông hổ và ngấm xuống đất. Cuối cùng nước bề mặt và nước ngầm tập trung bởi các dòng chảy sẽ trở lại biển. Nước bốc hơi từ mặt biển và mặt đất tập hợp trong mây và chu trình tái diễn. Hình trình bày vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên. Nhũng đám mây tích tụ hơi nước Bốc hơi khi mưa. Bay hơi từ ẹác đại dương Bốc hơi từ thùc vât Bay hơi từ đất đá Bay hơi từ sông suối Hình . Vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên . Nước biển và đại dương Nước biển và đại dương chiếm một thể tích khá lớn với hàm lượng muối trung bình 3 5g lít. Con người chưa đủ sức và khả nâng sử dụng dễ dàng nguổn nước này để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của mình. . Nước ngẩm Nước nằm sâu trong lòng đất có trữ lượng khá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    4    0    09-08-2020
35    7    0    09-08-2020
5    3    0    09-08-2020
5    5    0    09-08-2020
10    3    0    09-08-2020
10    3    0    09-08-2020
2    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0