TAILIEUCHUNG - ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1 Tài liệu mang tính chất tham khảo cho các bạn học sinh thi học kỳ lớp 7 | ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I LỚP 7 Đề số 1 Thời gian làm bài 90 phút A. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Số hữu tỷ số thực 3 0 75 2 0 5 1 1 75 6 3 0 Hàm số và Đồ thị 1 0 25 2 0 5 1 1 75 4 2 5 Đường thẳng song song và vuông góc 2 0 5 2 0 5 2 1 5 6 2 5 Tam giác 1 0 25 1 1 0 1 0 25 2 0 5 6 2 0 Tổng 8 2 75 9 3 5 5 3 75 22 10 Chữ số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan 4 điếm Trong các câu có các lựa chọn A B C D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1. Trong các phân số sau phân số nào biểu diễn số hữu tỉ -3 4 6 8 A. B. 2 6 9 12 C. D. 12 9 Câu 2. Số 5 không phải là kết quả của phép tính A. 1 3 17 1 B. 1 - 6 12 12 C. 17 . 17 1 D. 1 - 12 12 1 Câu 3. Cách viêt nào dưới đây là đúng A. - 0 55 0 55 B. - 0 55 -0 55 C. - - 0 55 0 55 Câu 4. Kêt quả của phép tính -5 2. -5 3 là A. -5 5 C. 25 6 Câu 5. Nêu 4x 9 thì x bằng A. 9 D. - 0 55 0 55. B. -5 6 D. 25 5 B. 18 C. 81 D. 3 Câu 6. Biêt đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng sau Giá trị ở ô trống trong bảng là A. 3 C. 3 x -3 1 y 1 B. - 3 D. -3 Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y 2x A. 1 3 2 3 B. 1 3 2 3 2 3 1 C. 3 D. 1 3 Câu 8. Đường thẳng OA trong hình 1 là đồ thị của hàm số y ax. Hệ số a bằng A. 1 B. 2 C. -1 D. -2 2 3 2 Câu 9. Cho hai đường thẳng a và b một đường thẳng c cắt cả hai đường thẳng a và b Hình 2 . Nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được khẳng định đúng a Cặp góc A2 B4 là cặp góc b Cặp góc Ai Bi là cặp góc 1 đồng vị 2 so le trong 3 trong cùng phía Câu 10. Cho các đường thẳng m n d như hình 3. Hai đường thẳng m và n song song với nhau vì A. chúng cùng cắt đường thẳng d. B. chúng cùng vuông góc với đường thẳng MN . C. hai đường thẳng n và d cắt nhau trong các góc tạo thành có một góc 450. D. chúng cùng cắt đường thẳng MN. Câu 11. Điền số đo độ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    12    0    15-08-2020
170    5    0    15-08-2020
6    9    0    15-08-2020
97    9    0    15-08-2020
6    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
166    11    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    6    0
14    4    0