TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 4

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta muốn kết nối tới các SQL Servers khác nhau và thu thập thông tin chính xác như tên máy chủ, phiên bản và tất cả tên các cơ sở dữ liệu | Microsoft Windows Power Shell và SQL Server 2005 SMO - Phần 4 Nguồn The MAK Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập Power Shell SMO và WMI cmdlet đơn giản. Phần III chỉ dẫn viết mã PowerShell và kết nối với SQL Server. Phần 4 sẽ giới thiệu cách sử dụng mã PowerShell để lặp nội dung tập tin và kết nối tới các máy chủ khác. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta muốn kết nối tới các SQL Servers khác nhau và thu thập thông tin chính xác như tên máy chủ phiên bản và tất cả tên các cơ sở dữ liệu. Bước 1 Chúng ta cần tạo một đoạn mã PowerShell hiển thị tất cả các thông tin trên đối với một máy chủ. Tạo như minh họa dưới đây. Hình param string SQLSERVER SqlConnection New-Object Server SQLSERVER Database master Integrated Security True SqlCmd New-Object select Servername @@servername as Result union Select Version @@version as Result union select Database name from sysdatabases as Result order by Result desc SqlConnection SqlAdapter New-Object SqlCmd DataSet New-Object DataSet 0 Hình Bước 2 Thực hiện đoạn mã sau Hình . connect2 HOME Chú ý HOME là tên máy chủ. Hãy thay vào đó tên máy chủ của bạn. Kết quả Result Version Microsoft SQL Server 2000 - Intel X86 . Servername HOME Database VixiaTrack Database vixiadata Database vixia Database TrackEquipment Database test Database tempdb Database Database Database Database Database Database Database Database Database Database Database Sales2 Sales pubs Northwind msdb model master Legacy_Vixia abc3 abc2 abc Hình Bước 3 Hãy lặp qua một tập tin và hiển thị ra nội dung của tập tin đó. Tạo mã sau đây Hình Đồng thời tạo tập tin file. Hình param string filename computers .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN