TAILIEUCHUNG - Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 3)

Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 3) Các thao tác xử lý văn bản a. Chọn văn bản. - Để chọn 1 ký tự trên văn bản, bạn đặt trỏ chuột cạnh ký tự, kế đến kết hợp nhấn phím Shift rồi nút mũi tên qua trái hoặc qua phải tuỳ theo vị trí bạn đặt con trỏ cạnh ký tự, khi đó con trỏ chuột trên màn hình sẽ tô đen ở phía trái hoặc phía phải của nó, xong bạn thả phím Shift ra. - Để chọn 1 từ, bạn dùng chuột nhấp kép. | Các thao tác cơ bản với Word 2003 Phần 3 10. Các thao tác xử lý văn bản a. Chọn văn bản. - Để chọn 1 ký tự trên văn bản bạn đặt trỏ chuột cạnh ký tự kế đến kết hợp nhấn phím Shift rồi nút mũi tên qua trái hoặc qua phải tuỳ theo vị trí bạn đặt con trỏ cạnh ký tự khi đó con trỏ chuột trên màn hình sẽ tô đen ở phía trái hoặc phía phải của nó xong bạn thả phím Shift ra. - Để chọn 1 từ bạn dùng chuột nhấp kép vào từ đó hoặc có thể kết hợp giữa tổ hợp phím Ctrl Shift và nút mũi tên qua trái hoặc phải để chọn. - Đê chọn 1 dòng bạn chuyên trỏ chuột đên đầu dòng đó khi con trỏ chuyển thành dạng mũi tên chếch sang phải bạn nhấp chuột để chọn. - Để chọn 1 câu bạn chuyển trỏ chuột đến câu muốn chọn giữ phím Ctrl rồi nhấp vào câu đó. - Để chọn 1 đoạn bạn nhấp trái chuột 3 lần lên đoạn đó. - Để chọn toàn bộ văn bản bạn nhấp tổ hợp phím Ctrl A hoặc nhấp menu Edit Select All. VD - Chọn 1 ký tự - Chọn 1 từ .oan Ịtỉành trình khai và cuộc chiến - Chọn 1 dòng . l IIIIMimUWIIIII JfU IWtflHI JI .I III II. 1111111111. . hz-rt ïôa. k mue tía 3Én rk -J .r 3Ï Í-L11 -. n I-Ji jnf. tij tlr. tfifcv Ểự y. . -rC pXẨ lu ẬJ r-jj . 1 Ki ks r Kxíifl lui rr L j ÍJ n n se I dox. CtïgE ỉ Ngo Duy Tra Itveng . ỉkỉp TV TJïtrjng l iz. . jcg cira IdiML p IV çâ 7ỊÌT 1mh Vif Hnîi lw IÄ - Chọn 1 câu b. Sao chép di chuyển văn bản - Để sao chép 1 đoạn văn bản bạn dùng chuột chọn đoạn văn bản đó nhấp tổ hợp phím Ctrl C hay nhấp chọn Edit Copy kế đến bạn chuyển trỏ chuột đến nơi cần đặt đoạn văn bản đã sao chép nhấp vào Edit Paste hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl V. Cách này cũng có thể dùng được nếu như bạn muốn chép sang một tập tin Word khác. - Để di chuyển văn bản bạn cũng chọn đoạn văn bản đó nhấp tổ hợp phím Ctrl X hay chọn Edit Cut đoạn văn bản được chọn sẽ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    14-08-2020
135    2    0    14-08-2020
13    5    0    14-08-2020
5    5    0    14-08-2020
33    3    0    14-08-2020
3    7    0    14-08-2020