TAILIEUCHUNG - Các thao tác cơ bản với Word 2003

Các thao tác cơ bản với Word 2003 1. Khởi động / thoát trình ứng dụng Word. Để khởi động chương trình Microsoft Word bạn có thể làm 1 trong 2 cách sau: 1. Nhấp vào nút Start, chọn All Programs, tìm đến dòng Microsoft Office, ở cửa sổ kế bạn chọn Microsoft Office Word 2003. | Các thao tác cơ bản với Word 2003 1. Khởi động thoát trình ứng dụng Word. Để khởi động chương trình Microsoft Word bạn có thể làm 1 trong 2 cách sau 1. Nhấp vào nút Start chọn All Programs tìm đến dòng Microsoft Office ở cửa sổ kế bạn chọn Microsoft Office Word 2003. 2. Nhấp nút Start chọn Run hoặc dùng tổ hợp phím Windows R trong hộp thoại Run vừa xuất hiện bạn nhập vào dòng chữ winword không có dấu ngoặc kép Dê thoat khoi Word ban nhâp vào biêu tuong ÏS hiên thi tai goc trên bên phài cua cûa sô chuong trinh. Nêu ban da co thay dôi nôi dung vän bàn thi mot hôp thoai se hiên thi voi nôi dung hoi ban co muôn luu lai vän bàn này không ban nhâp Yes dê dông y nhâp No dê không luu lai hoac chon Cancel nêu muôn huÿ bo viêc dong chuong trinh Word. 2. Mo tài liêu Word. Dê mo mot tài liêu ban nhâp vào biêu tuong î hôp thoai Open se xuât hiên. Ở hộp hộp Look in bạn nhấp vào biểu tượng v trên màn hình sổ xuống bạn chọn thư mục chứa tập tin bạn dùng chuột nhấp đôi vào tập tin hoặc bạn nhấp chuột vào tập tin xong chọn nút Open. Để mở nhiều tập tin bạn có thể kết hợp giữ phím Shift hay Control khi nhấp chuột tuỳ theo phím mà cách thức chọn tập tin sẽ khác nhau. Khi giữ phím Shift thì bạn chỉ cần chọn một tập tin ở trên và chọn tập tin ở dưới clập tức Word sẽ bôi đen toàn bộ các tập tin nằm giữa 2 tập tin đã .