TAILIEUCHUNG - LỊCH SỬ OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ (IPhO)

LỊCH SỬ OLYMPIC VẬT LÍ QUỐC TẾ (IPhO) Waldemar GORZKOWSKI Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Balan 1. Tóm tắt lịch sử của IPhO Olympic Vật lí Quốc tế là cuộc thi Vật lí mang tầm quốc tế dành cho các học sinh trung học. Cuộc thi đầu tiên do Giáo sư Czesław Ścisłowski tổ chức ở Warsaw (Ba Lan) vào năm 1967. Từ thời gian đó Olympic Vật lí Quốc tế đã được tổ chức hàng năm ở mỗi quốc gia khác nhau, trừ một số ngoại lệ sẽ được đề cập sau đây. Việc tổ chức Olympic. | LỊCH SỬ OLYMPIC VẬT LÍ QUÓC TÉ IPhO Waldemar GORZKOWSKI Viện Vật lý Viện Hàn lâm Khoa học Balan 1. Tóm tắt lịch sử của IPhO Olympic Vật lí Quốc tế là cuộc thi Vật lí mang tầm quốc tế dành cho các học sinh trung học. Cuộc thi đầu tiên do Giáo sư Czeslaw Scislowski tổ chức ở Warsaw Ba Lan vào năm 1967. Từ thời gian đó Olympic Vật lí Quốc tế đã được tổ chức hàng năm ở mỗi quốc gia khác nhau trừ một số ngoại lệ sẽ được đề cập sau đây. Việc tổ chức Olympic Vật lí Quốc tế đã được đề xuất trước năm 1967. Olympic Vật lí Quốc tế cần phải là một sự kiện hàng năm giống như Olympic Toán học Quốc tế đã được tổ chức vào năm 1959. Thành công của Olympic Toán học Quốc tế và kinh nghiệm có được từ việc tổ chức đã khích lệ các nhà vật lí trong ngành giáo dục vật lí và những nhà vật lý quan tâm đến tương quan kiến thức của những sinh viên giỏi nhất đến từ các nước khác nhau. Sự cống hiến và quá trình làm việc miệt mài của ba giáo sau là rất đáng khen ngợi Giáo sư ZcisBowski CzesBaw của Ba Lan Giáo sư Rostislav Kostial của Czechoslovakia và Giáo sư Rudolf Kunfalvi của Hungary. Mỗi giáo sư đều đã cân nhắc những khả năng tổ chức Olympic Vật lí Quốc tế đầu tiên ở nước mình. Và họ kết luận rằng Ba Lan là nước có những điều kiện tốt nhất và môi trường thuận lợi nhất cho việc tổ chức một sự kiện như vậy. Chính nhờ điều này cùng với đóng góp to lớn của cá nhân Giáo sư CzesBaw ZcisBowski cuộc thi vật lí quốc tế đầu tiên đã được tổ chức ở Warsaw vào năm 1967. Một điều cần phải nhấn mạnh ở đây là có sự khác nhau giữa Olympic Toán học Quốc tế và Olympic Vật lí Quốc tế. Tại cuộc thi Olympic Vật lí Quốc tế các thí sinh phải giải quyết không chỉ bài thi lý thuyết mà còn có cả bài thi thực hành. Vì lí do đó mà việc tổ chức cuộc thi vật lí phức tạp hơn và tốn kém hơn. Một vài tháng trước khi IPhO đầu tiên diễn ra thư mời được gửi tới tất cả các nước Châu Âu. Thư mời này đã được các nước Bungaria Czechoslovakia Hungary và Romania nhận lời 5 quốc gia trong đó có Ba Lan nước tổ chức cuộc thi . Mỗi đội .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    3    0    10-08-2020
5    9    0    10-08-2020
2    4    0    10-08-2020