TAILIEUCHUNG - Các bộ phận của máy tính cá nhân- P3

Bộ vi xử lý là bộ phận quan trọng nhất trong bảng mạch in chính. Dữ liệu được nhận vào từ thiết bị đầu vào. Việc xử lý dữ liệu — tính toán số học hoặc logic trên dữ liệu đã cho — thực sự diễn ra trong bộ vi xử lý. Cuối cùng, thông tin đã được xử lý được gửi tới thiết bị xuất. Hình mô tả công việc của một máy tính. | là bảng mạch mẹ hay bảng mạch in chính. Bảng mạch mẹ là phần hết sức quan trọng trong hộp máy chính và chứa một số bộ phận đầu não của máy tính. Bộ vi xử lý là bộ phận quan trọng nhất trong bảng mạch in chính. Dữ liệu được nhận vào từ thiết bị đầu vào. Việc xử lý dữ liệu tính toán số học hoặc logic trên dữ liệu đã cho thực sự diễn ra trong bộ vi xử lý. Cuối cùng thông tin đã được xử lý được gửi tới thiết bị xuất. Hình mô tả công việc của một máy tính. Hình . Dòng dữ liệu qua máy tính b Card Video Card video xem Hình cắm vào máy tính cá nhân để nó có khả năng hiển thị. Nói cách khác nó giúp máy tính của bạn thể hiện dữ liệu dưới dạng trực quan. Card video cũng được gọi là bộ điều hợp video board video board hiển thị video card đồ họa và bộ điều hợp đồ họa. Mỗi bộ điều hợp có bộ phận chuyển tín hiệu số-thành- tín hiệu mô phỏng chip nhớ RAM video và bộ điều khiển video để dữ liệu có thể được chuyển đến màn hình máy tính. Nếu bạn mua một máy tính mới và bạn muốn thực hiện một số việc cụ thể với nó chẳng hạn như trò chơi video trên Internet thì rất đáng phải tìm loại card video tốt nhất cho chương trình của bạn. Hình . Card video c Card Âm Thanh Card âm thanh xem Hình là một thiết bị trong hộp máy chính cho phép máy tính nhận xử lý và phát âm thanh. Card âm thanh cho phép máy tính thu âm qua một micrô xử lý thông tin lưu trên đĩa và kết quả là âm thanh đi ra loa. Nếu bạn định ghi hoặc nghe nhạc bạn hài lòng hơn với dàn máy mới của mình nếu xem kỹ dung lượng card sound trước khi mua máy tính mới. Hình . Card âm thanh Bài tập PC3 Hãy ghép các bộ phận của máy tính với các đồ vật tương tự được liệt kê theo một thứ tự lộn xộn trong bảng sau Bảng . Một số bộ phận máy tính và các đồ vật cần sắp xếp lại cho đúng Các bộ phận của máy tính Các đồ vật tương tự Màn hình Máy chữ Bàn phím Thiết bị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT