TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 1

Như bạn có lẽ đã biết, Windows PowerShell là tiện ích dòng lệnh mới và là ngôn ngữ kịch bản cung cấp một môi trường dòng lệnh cho việc khảo sát tương tác và quản trị của máy tính. | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 1 Nguồn The MAK Như bạn có lẽ đã biết Windows PowerShell là tiện ích dòng lệnh mới và là ngôn ngữ kịch bản cung cấp một môi trường dòng lệnh cho việc khảo sát tương tác và quản trị của máy tính. Ngoài ra nó cung cấp một khả năng viết kịch bản cho các lệnh này vì thế mà chúng tôi có thể hoạch định và chạy chúng nhiều lần. Windows PowerShell phụ thuộc vào .NET framework . SQL Server Management Objjects được biết đến như SMO là một mô hình đối tượng cho SQL Server và thiết lập cấu hình của nó. Ứng dụng nền tảng SMO sử dụng các ngôn ngữ .NET Framework để lập trình chống lại mô hình đối tượng bộ nhớ. Trong loạt bài này tôi sẽ chứng minh sức mạnh của Windows PowerShell phối hợp với SQL Server 2005. Cụ thể là trong phần I này chúng tôi sẽ chỉ dẫn cách thiết lập và sử dụng lệnh một lệnh PowerShell và SMO đơn giản. Giả thiết a. Máy tính đã cài đặt .NET b. Máy tính đã cài đặt phiên bản gói dịch vụ SQL Server 2005 mới nhất Tải về và cài đặt Microsoft PowerShell a. Tải về file cài đặt Microsoft PowerShell WindowsXP-KB926139-x86- từ địa chỉ http b. Cài đặt PowerShell lên máy tính Bước 1 Kích đúp vào file chạy . Hình Hình 1 Bước 2 Kích Run . Hình Hình 2 Bước 3 Kích Next . Hình Hình 3 Bước 4 Chọn tùy chọn I agree . Hình Hình 4 Bước 5 Chờ quá trình cài đặt. Hình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    9    0
13    5    0
TÀI LIỆU HOT
16    8    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    3    0
53    6    0