TAILIEUCHUNG - Photoshop - LAYER LAYER MASK

Soft Light: Hiệu ứng gần giống hiệu ứng Overlay nhưng độ tương phản bị giảm đi. Hard Light: Kết quả nghiêng về màu đậm. Vivid Light: tạo ảnh có độ trực rỡ làm tăng độ tương phản so với ảnh ban đầu. Linear Light: gần giống với hiệu ứng Vivid Light nhưng giảm độ tương phản. | CHƯƠNG IV L AYER - LAYER MASK Lớp được gọi là các layer, tương tự như những tờ giấy bóng trong suốt đặt chồng lên nhau. Chúng ta có thể thay đổi vị trí các lớp này, xóa, gắn mặt nạ, chỉnh sửa từng lớp mà không ảnh hưởng đến các lớp còn lại và chúng ta cũng có thể gắn kết các lớp đó lại với nhau. . Layer. . Khái niệm: Tạo Layer mới Thay đổi thứ tự các lớp Canh hàng giữa các Layer Để hiển thị hộp thoại Layer: Menu Window / Layer (phím tắt F7) Vào Window, chọn Layer Bảng hộp thoại Layer * Gộp các Layer Thực hiện:Nhấp chọn Menu Layer Vào Menu Layer Chọn gộp với 1 lớp ngay bên dưới gộp các Layer đang được liên kết thành một lớp Kí hiệu liên kết Layer Merge Visible:gộp tất cả các lớp đang hiển thị thành một lớp Merge Link: gộp các Layer đang được liên kết thành một lớp Merge down: gộp với một Layer ngay bên dưới Flatten Image: làm phẳng lớp thành một lớp Background . Các trường hợp phát sinh Layer. - Khi copy một vùng chọn bằng lệnh Edit/Copy (Ctrl+ C), rồi dùng lệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
464    5    0