TAILIEUCHUNG - Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

Trên trại bệnh, ở Intensive care, hematologists thường được gọi lên để cho ý kiến xem có phải DIC (disseminated intravascular coagulation) hay không vì bnhân bắt đầu nguy kịch (thuờng là đi vào shock, hoặc ít nhất cũng hypotensive), và lúc ấy Platelet bắt đầu giảm. Hai tests bất thường ngay từ lúc đầu của DIC: (1) tăng FDP (fibrin degradation products) và (2) thường thường Protrombin time cũng hơi kéo dài (trong khi đó activated Partial thrombo -plastin time PTT: đa số : bình thuờng, không kéo dài). . | Disseminated Intravascular Coagulation DIC Trên trại bệnh ở Intensive care hematologists thường được gọi lên để cho ý kiến xem có phải DIC disseminated intravascular coagulation hay không vì bnhân bắt đầu nguy kịch thuờng là đi vào shock hoặc ít nhất cũng hypotensive và lúc ấy Platelet bắt đầu giảm. Hai tests bất thường ngay từ lúc đầu của DIC 1 tăng FDP fibrin degradation products và 2 thường thường Protrombin time cũng hơi kéo dài trong khi đó activated Partial thrombo -plastin time PTT đa số bình thuờng không kéo dài . Bằng chứng cuả consumptive coagulopathy thì có thể thấy được giảm fibrinogen và giảm platelet . Đa số các truờng hợp thì không rõ ràng như thế lắm khi chỉ có một yếu tố mà thôi. Trường hợp suy gan đặc biệt làm cho việc định bệnh DIC trở nên rất khó khăn. Suy gan cũng làm Prothrombin Time kéo dài cũng thấy thrombocytopenia trong hepatic failure và FDP cũng tăng trong suy gan . Lắm khi không thể nào tách hai bệnh này DIC và liver failure ra được lúc ấy phải cần tiếp tục đo các lượng nói trên hàng ngày . Nhưng lắm khi bnhân nguy kịch quá và không có cách gì tách ra được . Đến lúc ấy thì đã multi-organ multi system failure và việc gỡ rối càng trở nên khó khăn challenging . Bnhân bị sepsis dĩ nhiên cũng đưa đến kéo dài Prothrombin Time và làm việc định bệnh DIC càng khó .Và ở ICU thì sepsis là chuyện thường . Không ở đâu rõ thuyết Âm Dương bằng đông máu sự đối kháng giưã hai forces đó làm cho máu không đông mà cũng không loãng . Trong mạch luôn luôn có sự quân bằng giưã hai lực lượng chống báng nhau coagulation và fibrinolysis Bs Nguyễn Tài Mai

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
87    23    0
21    16    0