TAILIEUCHUNG - Nguy Hiểm Lạm Dụng Erythropoietin

Chúng ta biết những người suy thận mãn khi đến giai đoạn cuối thường không thể tạo ra nội tiết tố erythropoietin để kích thích tủy xương sinh huyết nên những người này có thể bị thiếu máu bất sản ( không sinh hồng cầu và thiếu hemoglobin). Bảo hiểm y tế Việt-nam hiện nay cho phép dùng epoietin tái tổ hợp (biệt dược Eprex của Pháp) nhưng với liều thấp khoảng 2000 đơn vị tiêm 1 hay 2 lần mỗi tuần, nên mặc dầu có điều trị, hematocrit và hemoglobin của bệnh nhân suy thận mãn Việt-nam ít. | Nguy Hiêm Lạm Dụng Erythropoietin Chúng ta biết những người suy thận mãn khi đến giai đoạn cuối thường không thể tạo ra nội tiết tố erythropoietin để kích thích tủy xương sinh huyết nên những người này có thể bị thiếu máu bất sản không sinh hồng cầu và thiếu hemoglobin . Bảo hiểm y tế Việt-nam hiện nay cho phép dùng epoietin tái tổ hợp biệt dược Eprex của Pháp nhưng với liều thấp khoảng 2000 đơn vị tiêm 1 hay 2 lần mỗi tuần nên mặc dầu có điều trị hematocrit và hemoglobin của bệnh nhân suy thận mãn Việt-nam ít khi trên 8-9 g dl. Trong khi đó những người suy thận mãn ở Hoa-kỳ phần nhiều được chương trình bảo hiểm sức khoẻ Medicare che chở và chương trình này cho phép ngoài lọc thận nhân tạo hemodialysis còn cả điều trị các bệnh do suy thận sinh ra trong đó gồm cả việc điều trị thiếu máu bằng epoietin. Từ đó có sự lạm dụng dùng epoietin để tăng hemoglobin quá mức chỉ định 11 g dl. Báo y khoa NEJM số ngày 16 tháng 11 năm 2006 công bố 2 nghiên cứu dùng ESA Erythropoiesis-stimulatin Agent tạm dịch là chất kích thích sinh huyết cho người thiếu máu do suy thận Nghiên cứu CHOIR Correction of Hemoglobin and Outcomes in Renal Insufficiency Study tạm dịch là nghiên cứu sửa chữa hemoglobin và kết quả ở người suy thận. Nghiên cứu này dùng thuốc Procrit của viện bào chế Johnson Johnson. Theo hướng dẫn hiện nay của hội bệnh thận quốc gia Hoa-kỳ thì các bác sĩ nên giữ cho hemoglobin bệnh nhân dùng epoietin tái tổ hợp ít nhất là 11 g dl nhưng không quá 13 g dl. Trong nghiên cúu thứ nhất Singh và cộng sự tuyển mộ hơn 1400 người suy thận mãn từ 130 trung tâm trong toàn Hoa-kỳ và không có người nào cần phải lọc thận nhân tạo. Một nửa số người này có mục tiêu đạt mức hemoglobin g dl trong khi nhóm còn lại có mục tiêu hemoglobin g dl. Nghiên cứu kéo dài 16 tháng. Những người có mức hemoglobin cao tăng 34 nguy cơ có biến chứng trầm trọng gồm tử vong suy tim sung huyết và đột quỵ so với nhóm có mức hemoglobin thấp. Cải thiện giá trị đời sống giống nhau ở 2 nhóm. Nghiên cứu thứ .

TÀI LIỆU HOT