TAILIEUCHUNG - Kiến trúc dữ liệu Rational DA và DB2 9: Xây dựng một lệnh SQL

Bạn đã từng quen thuộc với Database Explorer? Dù đã, hay chưa thì cũng xin mời đọc bài sau để biết về một số chức năng, thành phần của kiểu kiến trúc dữ liệu này, cụ thể hơn là về khả năng xây dựng các lệnh SQL gặp trong cơ sở dữ liệu (CSDL) của bạn. | Kiến trúc dữ liệu Rational DA và DB2 9 Xây dựng một lệnh SQL Nguồn Bạn đã từng quen thuộc với Database Explorer Dù đã hay chưa thì cũng xin mời đọc bài sau để biết về một số chức năng thành phần của kiểu kiến trúc dữ liệu này cụ thể hơn là về khả năng xây dựng các lệnh SQL gặp trong cơ sở dữ liệu CSDL của bạn. Xây dựng một lệnh SQL Rational DA kiến trúc dữ liệu hữu tỷ tích hợp sẵn một công cụ hỗ trợ tạo các lệnh SQL. Bạn có thể truy cập nó từ nhiều nguồn khác nhau của Rational DA như sử dụng bảng ảo Database Explorer. Hãy xem xây dựng truy vấn bên dưới sử dụng Rational DA như thế nào SELECT FROM DEPARTMENT EMPLOYEE WHERE AND F ORDER BY LASTNAME DESC FIRSTNME DESC Truy vấn này trả ra kết quả là tất cả nhân viên nữ có trong công ty. Để xây dựng một lệnh SQL từ bảng ảo Database Explorer thực hiện các bước sau 1. Kích phải chuột lên đối tượng kết nối CSDL và chọn New SQL Statement. Bạn có thể chọn tuỳ chọn này từ một đối tượng kết nối CSDL liền mạch hoặc tách rời. Nếu chọn New SQL Statement từ đối tượng rời nó sẽ tự động tạo một kết nối tới CSDL. Sau đó kích phải chuột lên đối tượng CSDL và chọn tuỳ chọn. 2. Trong cửa sổ New SQL Statement gõ tên lệnh ở ô Statement name và chọn kiểu truy vấn trong danh sách Statement template. Ví dụ đặt tên cho Statement name là FemaleEmployees Statement template là SELECT và đặt SQL builder cho ô Edit using sau đó bấm OK. Trình tạo SQL sẽ được mở ra với mẫu lệnh là SELECT. Trong danh sách Statement template Rational DA cung cấp các mẫu gốc cho tất cả kiểu truy vấn chẳng hạn như INSERT UPDATE DELETE FULLSELECT và WITH cho các định nghĩa biểu thức bảng chung Common Table Expression . Tuỳ chọn SQL builder viện dẫn một công cụ tạo lệnh SQL hỗ trợ đồ hoạ cho phép bạn xây dựng lệnh SQL với thao tác kéo-thả các thay đổi thuộc tính trỏ-và-kích. đơn giản bạn sẽ thấy ở những bước phía dưới của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT