TAILIEUCHUNG - Chương 1 - Cảm biến và thiết bị chấp hành

Là những thiết bị có khả năng cảm nhận những đại lượng điện và không điện, chuyển đổi chúng trở thành những tín hiệu điện phù hợp với thiết bị thu nhận tín hiệu. | THIẾT BỊ LẬP TRÌNH CẢM BIẾN SENSQR 1. Khái niệm chung 2. Một sô tiêu chí đánh giá cảm biến 3. Nguyên lý làm việc của một sô cảm biến 1 THIẾT BỊ LẬP TRÌNH 1. KHÁI NIÊM CHUNG Là những thiết bị có khả năng cảm nhận những đại lượng điện và không điện chuyển đổi chúng trở thành những tín hiệu điện phù hợp với thiết bị thu nhận tín hiệu. Là những thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống tự động hoá và sản xuất công nghiệp. 2. MỘT số TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CẢM BIỂN Phạm vi cảm nhân hoặc khoảng cách cảm nhân. Sai số. Sai sô do mắt trễ Sai sô về độ phân giải Sai sô do tuyên tính hoá 2 THIẾT BỊ LẬP TRÌNH . PHẠM vi CẢM NHẬN Là giới hạn cảm nhận của cảm biến đối với đại lượng vật lý cần đo. Ví dụ Cảm biên nhiệt có tín hiệu ra bằng điện tỉ lệ với nhiệt độ cần đo. Do đó trong khoảng giới hạn nhiệt độ trên và dưới mối quan hệ này còn được coi là tuyên tính. Vùng tuyên tính đó được gọi là phạm vi cảm nhận. Đối với cảm biên tiệm cận là khoảng giới hạn trên và dưới mà cảm biên có thể phát hiện ra đối tượng làm cho đầu ra chuyển tín hiệu một cách chắc chắn. Sn Khoảng cách cảm nhân của cảm biến tiệm cân Đối tượng Cảm biến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    7    0