TAILIEUCHUNG - Quản lý nhân tài khó hay không?

Hiện nay, hầu hết các nhà quản lý cấp cao đều rất coi trọng những nhân viên sáng tạo và có năng lực. Tuy nhiên, việc thu hút được nhân tài chỉ mới là một nửa cuộc chiến. Theo ông Martin Sorrel - một CEO có danh tiếng trên thế giới: “Trong các ngành kinh doanh đòi hỏi sáng tạo, một trong những thách thức lớn nhất không nằm ở tiềm lực kinh tế mà ở trí tuệ. Nếu bạn nhân đôi được số nhân viên có óc sáng tạo cũng có nghĩa rằng công ty của bạn sẽ có. | Quản lý nhân tài khó hay không Hiện nay hầu hết các nhà quản lý cấp cao đều rất coi trọng những nhân viên sáng tạo và có năng lực. Tuy nhiên việc thu hút được nhân tài chỉ mới là một nửa cuộc chiến. Theo ông Martin Sorrel - một CEO có danh tiếng trên thế giới Trong các ngành kinh doanh đòi hỏi sáng tạo một trong những thách thức lớn nhất không nằm ở tiềm lực kinh tế mà ở trí tuệ. Nếu bạn nhân đôi được số nhân viên có óc sáng tạo cũng có nghĩa rằng công ty của bạn sẽ có khả năng sáng tạo gấp đôi . Bạn không những phải thu hút được nhân tài mà còn phải tạo môi trường để những nhân tài đó phát huy năng lực bản thân đóng góp sức mình cho doanh nghiệp. Để làm được điều này không phải dễ dàng. Bởi thông thường các nhân tài là những người có cá tính do đó họ sẽ không muốn bị ai lãnh đạo. Và đây chính là vấn đề bạn cần phải giải quyết trên tư cách là người đứng đầu doanh nghiệp. Cùng với tiến trình toàn cầu hóa thách thức này càng trở nên lớn hơn. Giờ đây những nhân viên sáng tạo và có năng lực dễ dàng chuyển việc hơn trước kia. Họ có thể chọn công việc ở bất kỳ đâu trên thế giới . Họ biết rất rõ giá trị và năng lực của bản thân vì thế với vai trò là một người quản lý bạn cũng cần tìm hiểu rõ một số đặc điểm của họ dưới đây để có thể đề ra những sách lược phù hợp trong quá trình sử dụng họ 1. Biết rõ giá trị bản thân. Bạn không thể tiêu chuẩn hóa được kỹ năng làm việc của một nhân tài bởi cách hành động của họ rất giống với tài năng của các hiệp sĩ thời trung cổ. Điều này có nghĩa bạn không thể chuyển những tri thức đó thành giá trị kinh tế mà thiếu vắng con người. 2. Họ biết rất rõ về tổ chức mình làm việc. Những người thông minh thường tìm đến những công ty có môi trường làm việc đáp ứng tốt nhất lợi ích của mình. Nếu không được như ý họ có hai sự lựa chọn hoặc tìm đến công ty cung cấp nhiều nguồn lực hơn hoặc tìm kiếm và khuyến khích các chính sách hỗ trợ đề án của mình. 3. Họ bỏ qua chế độ cấp bậc. Nếu bạn dùng chức danh để thúc đẩy những người thông minh làm việc thì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT