TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 9

Kỹ năng quản lý: thực hiện đánh giá tác động môi trường; xây dựng chỉ tiêu quản lý về môi trường; xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về môi trường, dự toán kinh phí, kỹ thuật, thiết bị và nhân lực, thời gian thực hiện. | a Dao cất ống Muốn cắt ống người ta kẹp thật chặt ống vào bàn kẹp đặt dao cắt Ống vào thành ống. Đẩy lưỡi dao thứ 1 vào sát thành ống và quay xung quanh thành ống một vòng. Neu lưỡi dao vạch ưên thành ống một đường trùng nhau thì lúc đó mới tiếp tục cắt ống. Loại dao này chỉ căt được ống có đường kính D 100mm hình Sau mỗi lần quay dao cắt xoay vít 1 4 vòng răng ốc dể cho lưỡi dao cất được tì chặt vào óng tiếp tục cho đén khi cắt đứt ống. Chú ý khi cắt ống - Đảm bảo độ thẳng góc cưa đụng cụ cắt - Bôi tron các vị trí bân lè xoay lưỡi dao cắt - Đỡ ống sau khi đã cắt xong. h Dao cất có dây xích Có ưu điểm là cắt được Óng ở những nơi chật hẹp. Những nhược điểm là phải dùng sức nhiều hơn so với dao cắt 3 lưỡi và thành ong có nhiều vết sơ khi cắt xong hình c Cưa cắt ống Dùng đê cắt ổng thép và ống thép ưáng kẽm có d 100mm có tru điểm là ống cắt xong ít vét sơ. Cưa gồm có khung và lưỡi cữa. Khi cưa cần ấn mạnh lúc đẩy và khi kéo thì nhẹ hơn hình d Cất ồng hằng hàn hơi Dùng nhiệt độ để cắt ống có D 100mm ít dùng để cất ổng thép tráng kẽm vì sẽ làm mất lớp kẽm tráng ống và do đó ống dê bị gỉ. 4. Dụng cụ khoan ổng Dùng để khoan ống với những lỗ khoan d 5mm. Nó gồm có khoan tay và khoan máy di động khoan tay và khoan máy cố định khoan clit-kê. ỉ. Bánh xe dao cất 2 3 bánh xe giữ ống 4. Tay quay 5 Trục cỏ răng ôc dè di Hình . Dao căt dây xích Hình . Cua cất ổng a Mỏ let cá sâu b Cờỉô vít c Cờ lê xích __ Hình . Các loại cờ tè 104 5. Dọng cụ vặn ổng Gồm có Clê-vít clê-tuýp clê-mỏ-lết clê-mỏ-lết có răng clê cá sấu clê xích dùng dể vặn nổi các ông với nhau hay các phụ tùng thiết bị trên đường óng nói bằng ren hình . 6. Đụng cụ uẩn ắng Có thể uổn nguội hay uốn nóng. Nếu ống có đường kính nhỏ thì uốn bằng thủ công ống có đường kính lớn thì có thé uốn bằng máy. Dụng cụ uón đơn giản nhất là bàn uốn gồm có 3 trụ bằng thép hay gỗ để uốn ống đường kính nhỏ. 7. Dụng cụ nâng chuyển ổng Ngoài hiện trường muôn chuyển ống từ nơi này đén nơi khấc đưa lên cao hay hạ xuống

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    5    0    13-08-2020
8    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN