TAILIEUCHUNG - ITP (immune thrombocytic purpura)

Bnhân caucasian, male, 58 tuổi nặng 158 kg, vào nhà thương vì chảy máu cam (epistaxis). Đếm máu thấy platelet 2000/mm3 (bình thuờng 150000-350000/mm3). BS khu khẩn cấp gọi bạn lúc 4:30 sáng ngày 5 tháng 6, 2006 với các dữ kiện trên, yêu cầu hematologist cho ý kiến về định bệnh và chữa trị. Họ hỏi có nên cho truyền platlelet ngay bây giờ hay không . Bạn nghĩ là bệnh gì, và sẽ đề nghị chữa trị như thế nào ? Trả lời: có lẽ là ITP (immune thrombocytic purpura), đề nghị chữa bằng IV steroid (SoluMedrol. | ITP immune thrombocytic purpura Bnhân Caucasian male 58 tuổi nặng 158 kg vào nhà thương vì chảy máu cam epistaxis . Đếm máu thấy platelet 2000 mm3 bình thuờng 150000-350000 mm3 . BS khu khẩn cấp gọi bạn lúc 4 30 sáng ngày 5 tháng 6 2006 với các dữ kiện trên yêu cầu hematologist cho ý kiến về định bệnh và chữa trị. Họ hỏi có nên cho truyền platlelet ngay bây giờ hay không . Bạn nghĩ là bệnh gì và sẽ đề nghị chữa trị như thế nào Trả lời có lẽ là ITP immune thrombocytic purpura đề nghị chữa bằng IV steroid SoluMedrol 120 mg IV mỗi ngày . Chảy máu cam đã cầm được tại khu cấp cứu không cần truyền platelet làm gì vô ích. Note Bệnh sử cho thấy bạn đã khám bnhân này hồi tháng giêng 2006 khi bnhân vào nhà thương vì thiếu máu Hematocrit lúc đó xuống 24 bạn nghĩ là thiếu máu do tán máu hemolytic anemia và cho Prednisone 1 mg kgBW. Hematocrit dần dần tăng lên 36 trong vòng 3 tuần đến tháng 3 2006 bạn dứt hẳn đuợc Prednisone. Đếm máu ở thời điểm đó cho thấy tế bào máu trắng bình thường đếm platelet cũng bình thường 246 nghìn mm3 . Bạn khám bnhân lúc 5 giờ chiều 5 tháng 10-2006 thấy lá lách spleen có thể rờ thấy ở 12cm duới bệ suờn trái bạn yêu cầu đếm platlelet lại. Kết quả platelet xuống chỉ còn có 1 nghìn 1000 mm3 tại thời điểm ấy . Bnhân không có dấu chứng chảy máu nhưng có chảy máu dưới da lấm tấm giống như muỗi đốt petechiae khắp hai chân và đùi. Mũi không chảy máu nưã. Bạn sẽ làm gì Trả lời định bệnh vẫn không thay đổi và vẫn là một autoimmune process đã giết tế bào máu đỏ hồi tháng giêng 2006 và nay giết platelet. Next step cho Immunoglobulin IV. Chỉ thị cho 50 gram Ig IV lúc 6 giờ chiều hôm qua 5 tháng 10 2006 và cho đếm máu lại lúc 6 giờ sáng nay 6 tháng 10 2006 vẫn tiếp tục steroid. Note bạn có ngạc nhiên khi thấy lá lách sưng lớn không nói cách khác trong ITP thì có mấy bnhân bị splenomegaly Bạn nghĩ gì v v bnhân bị tán máu hồi tháng giêng 2006 Note đi vòng vòng lúc 9 giờ sáng nay 6 tháng 10 2006 đếm platlelet lên đuợc 7 nghìn mm3 . Vẫn không có dấu chứng chảy máu ở

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    0    10-08-2020
28    8    0    10-08-2020
10    16    0    10-08-2020
586    5    0    10-08-2020
18    4    0    10-08-2020
4    5    0    10-08-2020
6    2    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
87    23    0
21    17    0