TAILIEUCHUNG - Phương pháp thực hiện kế hoạch chiến lược

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược là một nhiệm vụ quan trọng của người lãnh đạo. Một kế hoạch chiến lược tốt phải dựa trên tầm nhìn, những giá trị cốt lõi và sứ mệnh của doanh nghiệp. Xác định sứ mệnh doanh nghiệp Doanh nghiệp sinh ra để thực hiện một nhiệm vụ nhất định và người ta gọi đó là sứ mệnh. Sứ mệnh trả lời cho câu hỏi tại sao? Sứ mệnh sẽ theo cùng doanh nghiệp và sẽ mất đi khi doanh nghiệp không còn tồn tại hoặc chuyển sang một lĩnh vực kinh doanh. | Phương pháp thực hiện kế hoạch chiến lược Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược là một nhiệm vụ quan trọng của người lãnh đạo. Một kế hoạch chiến lược tốt phải dựa trên tầm nhìn những giá trị cốt lõi và sứ mệnh của doanh nghiệp. Xác định sứ mệnh doanh nghiệp Doanh nghiệp sinh ra để thực hiện một nhiệm vụ nhất định và người ta gọi đó là sứ mệnh. Sứ mệnh trả lời cho câu hỏi tại sao Sứ mệnh sẽ theo cùng doanh nghiệp và sẽ mất đi khi doanh nghiệp không còn tồn tại hoặc chuyển sang một lĩnh vực kinh doanh khác. Tuyên bố về sứ mệnh là một tài liệu có mục đích thông báo sự tồn tại của công ty bạn. Một bản tuyên bố sứ mệnh xác định những giá trị và những quy tắc chi phối công ty của bạn và là một phần cốt yếu trong quá trình lên kế hoạch chiến lược. Bản tuyên bố của bạn nên ngắn gọn và súc tích. Các sứ mệnh có thể khác nhau về độ dài có thể từ 1 câu đến 1 đoạn và nên nói về việc kinh doanh mục đích và các giá trị. Sứ mệnh của công ty là lý do mà công ty tồn tại trên thị trường bạn là ai và bạn sẽ mang lại cho khách hàng và cộng đồng những loại sản phẩm và dịch vụ gì. Những quyết định trong quá trình lên kế hoạch chiến lược và trong sự chi phối của công ty luôn luôn phải hài hòa với tuyên bố về sứ mệnh. Lựa chọn các giá trị cốt lõi Bước thứ 2 bạn cần thực hiện là xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi là những hoạt động mà công ty thực hiện tốt nhất giúp cho công ty trở nên khác biệt đối với những đối thủ cạnh tranh và tạo nên những ưu thế của công ty trên thị trường. Những năng lực cốt lõi có được là nhờ những kỹ năng phối hợp kiến thức tổng hợp về công ty cùng với sự phát triển của sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp. Chúng là những tài sản khó tái tạo và đóng góp đáng kể vào thành công của công ty. Những năng lực cốt lõi là những nhân tố mà khách hàng đánh giá cao nhất về công việc kinh doanh của bạn. Với mỗi doanh nghiệp bạn nên chọn cho mình 5 giá trị cơ bản trong đó có một giá trị mang tính chất sống còn. Giá trị cốt lõi sẽ giúp doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT