TAILIEUCHUNG - Hairy Cell Leukemia

Hôm qua (thứ tư 16 th 8/2006) trong khi khám bệnh tại clinic về Máu và Ung Thư, mới nhận đuợc kết quả flow cytometry từ New York City faxed đến, xác nhận bnhân mới khám tuần rồi đích thực có hairy cell leukemia. (Máu lấy thứ sáu tuần rồi, gửi qua đêm xuống Genzyme tại New York City tôi có nói chuyện qua telephone với phòng thí nghiệm này hôm qua). Tôi cũng hơi ngạc nhiên với định bệnh này, vì suýt nữa thì làm diagnosis sai, cứ nghĩ rằng bệnh nhân này bị thiếu phiến huyết nhỏ. | Hairy Cell Leukemia Hôm qua thứ tư 16 th 8 2006 trong khi khám bệnh tại clinic về Máu và Ung Thư mới nhận đuợc kết quả flow cytometry từ New York City faxed đến xác nhận bnhân mới khám tuần rồi đích thực có hairy cell leukemia. Máu lấy thứ sáu tuần rồi gửi qua đêm xuống Genzyme tại New York City -tôi có nói chuyện qua telephone với phòng thí nghiệm này hôm qua . Tôi cũng hơi ngạc nhiên với định bệnh này vì suýt nữa thì làm diagnosis sai cứ nghĩ rằng bệnh nhân này bị thiếu phiến huyết nhỏ vì rượu hypersplenism from liver disease . May khi nhìn phết máu thấy lymphocytes hơi lạ mới ngớ ra và đòi lab gửi đi làm flow cytometry - IHC stain nhuộm immunohistochemical . Vậy xin review bệnh này. Bệnh này thật sự hiếm chỉ có khoảng 600 cases mới tại Mỹ mỗi năm. Bệnh này được mô tả lần đầu tiên năm 1920 và được gọi bằng nhiều tên leukemic reti--culoendotheliosis histiocytic leukemia malignant reticulosis lymphoid myelofibrosis. Tên hairy cell leukemia HCL do Schrek và Donnelly đặt ra năm 1966. HCL chiếm 2 cuả tất cả ung thư máu. còn tiếp Bệnh này thuờng xảy ra ở đàn ông tỷ lệ nam nữ 5 1 và tuổi trung bình vào khoảng 55. Trong những ung thư máu trì tính chronic leukemia đây là một loại ung thư máu thuờng định bệnh sai vì bệnh này thuờng kéo dài nhiều năm có vẻ nhẹ . Tuy nhiên việc định bệnh đúng trở thành rất quan trọng vì nay đã có thuốc chữa - nếu định bệnh đúng. Sinh học và bệnh lý học Bio and pathogenesis Bệnh ung thư máu trắng có gai hairy cell leukemia nếu dịch ra tiếng Việt ung thư máu có lông duới kính hiển vi ống dầu phóng lớn 1000 lần thấy bờ của lymphocytes nhìn kỹ hình như có những gai tua tuả ra thành ra gọi là hairy cũng đuợc - chữ gai nghe thanh hơn Đây là bệnh cuả tế bào B B-cell disease tế bào này ngưng truởng thành ở giai đoạn cuối vì thế biểu hiệu ra bằng những dấu chứng truởng phân note 1 cụm tế bào CD cluster differen -tiation đặc thù cuả tế bào B đã mãn mature B cells . Một số tác giả đã cho rằng tế bào ung thư này bắt nguồn từ trung tâm mầm germinal .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    11-08-2020
1    7    0    11-08-2020
80    4    0    11-08-2020
5    2    0    11-08-2020
5    6    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
87    23    0
21    17    0